MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) napodruhé schválila poslanecká sněmovna a nyní míří k podpisu prezidentovi. Kromě toho, že se rozšíří i na obory, které ji doposud nepodléhaly, přináší také novinku v podobě off-line režimu. Na koho se bude evidence tržeb pomocí papírových účtenek vztahovat a za jakých podmínek?

Evidovat tržby bez klasické EET budou moci podnikatelé s hotovostními tržbami do 600 tisíc korun ročně. Zároveň musí jít o fyzické osoby, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a nemají více než dva zaměstnance.

V off-line režimu bude podnikatel vydávat papírové účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Do speciálního formuláře pak na konci každého dne zaznamená údaje o tržbách a počtu účtenek. Tento formulář na konci každého čtvrtletí zašle finančnímu úřadu.

 

Platnost od července

Novela by měla vstoupit v platnost od července letošního roku, poté, co vyjde ve sbírce zákonů. Zažádat o tzv. zvláštní režim ale půjde dopředu. „Ustanovení upravující řízení o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu, včetně nakládání s blokem účtenek, nabývají účinnosti již začátkem třetího kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona tak, aby mohli poplatníci o povolení k tomuto režimu požádat a využívat jej od začátku jeho spuštění,“ uvádí v důvodové zprávě ministerstvo financí.

V žádosti musí podnikatel prokázat splnění podmínek o výši tržeb, počtu zaměstnanců a také o provozovnách, v nichž evidované tržby přijímá. Na rozhodnutí o žádosti má finanční úřad lhůtu 30 dní. Povolení pro zvláštní režim automaticky zaniká, pokud poplatník zašle správci daně evidenci tržeb datovou zprávou. Off-line režim a EET tedy nelze kombinovat.

 

Jak bude off-line režim vypadat

Podnikatel musí v off-line režimu vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku při uskutečnění evidované tržby. Stejnopis účtenky následně musí uchovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, k níž se vztahuje. Za každé kalendářní čtvrtletí podává finančnímu úřadu oznámení o tržbách, přičemž toto oznámení musí podat nejpozději 20 dnů od konce daného čtvrtletí. Zákon přitom nestanovuje konkrétní podobu tiskopisu oznámení, o které by teprve mělo rozhodnout ministerstvo financí.

Účtenky ve zvláštním režimu také musí obsahovat některé náležitosti, jako DIČ, označení provozovny, pokud má podnikatel více než jednu, čas a datum přijetí tržby a také částku tržby v české měně. V provozně musí být vyvěšeno oznámení ve znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

« zpět na přehled novinek