MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Nová pravidla pro zaokrouhlování platí od dubna letošního roku, kdy je přinesla novela zákona o DPH. Od října se jimi pak všichni musí řídit povinně. Až poté se ke změnám vyjádřila finanční správa, aby vysvětlila některé nejasnosti. Co se tedy pro podnikatele a jejich účetní změnilo?

Změny v zaokrouhlování se dotýkají výpočtu základu daně a daně samotné. Do základu daně se nově zahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky u všech typů úhrad, kromě platby v hotovosti. Tam je totiž jasný důvod k zaokrouhlení, protože halíři nejde platit.

Vypočítaná daň se nově nesmí zaokrouhlit jinak, než na haléře. Stejně tak se nebude zaokrouhlovat celková částka, která se vypočítává jako součet základu daně a vypočtené daně. Tato úprava mohla přitom řadě podnikatelů zkomplikovat situaci.

Pokud totiž plátce bude chtít vystavovat faktury zaokrouhlené na celé koruny, pak bude muset rozdíl ze zaokrouhlení, který může činit například 49 haléřů, nově zahrnout do základu daně. Z toho pak vyplývá, že by měl tento zaokrouhlovací rozdíl rozdělit na základ daně a daň samotnou. Haléřové částky by rovněž měl zahrnout do rekapitulace DPH na vydaném daňovém dokladu.

 

Snaha zamezit opakovanému zaokrouhlení

Podle Finanční správy ČR je důvodem snaha o odstranění vícenásobného zaokrouhlování. „V bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně,“ stojí ve vysvětlujícím stanovisku.

Pokud by ale někdo na novinku zapomněl a neřídil se jí, stejně by v průměru ze všech svých plnění na DPH stát nijak nekrátil. „Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani,“ vysvětluje finanční správa.

« zpět na přehled novinek