MF ČR posouvá účinnost zákona prozatím do poloviny roku 2016, dostává kontrolní hlášení stále reálnější podobu. Zkusme si tedy v kostce shrnout některé informace, které se kontrolního hlášení týkají."> Bát se či nebát aneb kontrolní hlášení DPH | Oborové novinky | Účetní software DUNA
MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Na rozdíl od evidence elektronických tržeb, u kterých se podle MF ČR posouvá účinnost zákona prozatím do poloviny roku 2016, dostává kontrolní hlášení stále reálnější podobu. Zkusme si tedy v kostce shrnout některé informace, které se kontrolního hlášení týkají.

Co to tedy je?

Velmi zjednodušeně řečeno je kontrolní hlášení soupis daňových dokladů započítaných do daňového přiznání. Jedná se o speciální daňové tvrzení, založené z velké části na údajích ze současné evidence pro účely DPH, které ovšem nenahrazuje daňové přiznání.

Proč vyplňovat další výkaz?

Cílem zavedení kontrolního hlášení je efektivní využití údajů, které sice může Finanční správa získat již dnes, ne však v reálném čase. Data vykázaná v kontrolním hlášení u dodavatele budou vzájemně „párována“ s daty vykázanými v kontrolním hlášení u odběratele. Správce daně tak bude mít v aktuálním čase k dispozici přesné údaje o tom, kde v řetězci není přiznána daň nebo je nárokován nadměrný odpočet z fiktivních faktur.

Je povinnost pro každého?

Kontrolní hlášení budou podávat pouze osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně a to měsíčně nebo čtvrtletně ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH. První kontrolní hlášení tedy budou podávána do 25. 2. 2016, respektive do 25. 4. 2016. Bude ho možné podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně.

Co se o firmě z kontrolního hlášení úřady doví?

Kontrolní hlášení bude obsahovat pouze údaje nezbytně nutné pro správu daně. Nejedná se tedy o kompletní souhrn fakturačních údajů, z nichž by bylo možné vyčíst určité obchodní strategie či obchodní tajemství dotčených plátců, například marži nebo předmět obchodu. Z kontrolních hlášení bude možné zjistit pouze mezi kým a kdy proběhl obchod a celková cena fakturovaného plnění. Co je předmětem plnění se bude uvádět jen u režimu přenesení daňové povinnosti, kde se ovšem vykazuje stejným způsobem již nyní.

Práce navíc nebo ne?

Uživatelům systémů DUNA ÚČTO/DE/PROFI se elektronický soubor kontrolního hlášení vytvoří při zpracování přiznání k DPH. Všechny náležitosti nutné pro správné vyplnění tohoto hlášení máte již v systému zaevidovány. To znamená, že se Vám pouze vygeneruje jeden elektronický soubor navíc, ten uložíte a následně odešlete na příslušnou podatelnu správce daně spolu s daňovým přiznáním. A vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, bude povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení.

Závěrem lze říct, že firmám a živnostníkům přibude další povinnost. Většina jich ovšem ke zpracování svého účetnictví nebo daňové evidence využívá nějaký účetní software, u kterého by tyto změny zákona měly být součástí aktualizací, které stejně platí. Účetní systémy tedy svým uživatelům velmi usnadní práci s podáváním nového výkazu „Kontrolní hlášení DPH“.

přiznání k dani z přidané hodnoty
« zpět na přehled novinek