MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od července dochází k snížení povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance. Sazba sociálního pojištění se kvůli zrušení třídenní karenční doby pracovní neschopnosti snížila o 0,2 %. Zaměstnavatelům se lehce sníží mzdové náklady a zaměstnancům se nepatrně zvýší čistá mzda.

Až do konce letošního června zaměstnavatelé za své zaměstnance odváděli 31 % z jejich hrubé mzdy na sociální a zdravotní pojištění. Na sociální pojištění šlo 25 % a 9 % patřilo odvodům na zdravotní pojištění. Od prvního července se celková sazba sníží o dvě desetiny procenta. Konkrétně se jedná o nepatrné snížení sazby u sociálního pojištění.

Odvody sociální pojištění zaměstnavatelů za zaměstnance od července činí 24,8 %. Toto sociální pojištění zahrnuje nemocenské pojištění ve výši 2,1 %, důchodové pojištění ve výši 21,5 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který činí 1,2 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Za aktuální sazbou sociálního pojištění stojí snížení nemocenského pojištění, které bylo z 2,3 % sníženo na 2,1 %. Za snížení sazby právě nemocenského pojištění může zrušení karenční doby u výplaty náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti.

 

Mnohým zaměstnancům se nepatrně zvýší čistá mzda

Úprava sazby sociálního pojištění nepatrně sníží mzdové náklady zaměstnavatelů a některým zaměstnancům přinese mírné navýšení čisté mzdy. To však pouze za předpokladu, že bude změněna výše jejich zaokrouhlené superhrubé mzdy.

Čistou mzdu totiž může navýšit snížená záloha na dani, která se vypočítává se superhrubé mzdy. Přičemž superhrubá mzda se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Kvůli zaokrouhlení ale bude mít mnoho zaměstnanců zálohovou daň z příjmu ve stejné výši, neboť po zaokrouhlení nedojde k její změně. 

 

« zpět na přehled novinek