MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) musí v roce 2019 počítat, stejně jako v minulých letech, s několika novinkami. Týkají se například doručování daňových dokladů, zaokrouhlování nebo změn při odpočtu daně po rozsáhlejších rekonstrukcích nemovitostí. Podívejme se na ně podrobněji.

Pokud vystavujete daňový doklad, zákon po vás nově požaduje, abyste vynaložili úsilí k jeho doručení příjemci. V praxi to znamená, že se plátce DPH musí seznámit s adresou příjemce. Pokud doklad nebyl doručen, pak je nutné jej odesílat opakovaně. Povinnost vystavení dokladu do 15 dní od data uskutečnění plnění nebo od doby, kdy plátce přijal úplatu, zůstává. Pro dodržení lhůty stačí odeslat nebo předat daňový doklad i v poslední možný termín, tedy 15. den.

 

Zákon o DPH rovněž od tohoto roku stanovuje, že pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo plnění ke dni přijetí úplaty, nemusí doklad obsahovat jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně. „Nově též nemusí daňový doklad obsahovat údaj o rozsahu plnění, pokud není rozsah plnění v případě přijetí úplaty znám,“ doplňuje Finanční správa.

 

Další novinkou je snaha o odstranění možného dvojího zaokrouhlení daně. U hotovostních plateb je totiž nově možné vyloučit ze základu daně rozdíl ze zaokrouhlení. Pro lepší představu uveďme příklad, kdy je faktura vystavena na 509 korun a DPH tedy činí 106,89 koruny. Když bude platba provedena v hotovosti po zaokrouhlení ve výši 616 korun, zůstane 0,11 koruny mimo zdanění.

 

Změny v odpočtu po rekonstrukci nemovitosti

Majitele nemovitostí pak může zajímat změna u odpočtu daně po takzvané významné rekonstrukci. Tou se rozumí oprava, jejíž hodnota převyšuje 200 tisíc korun bez DPH. Když si plátce z této opravy uplatní nárok na odpočet daně a následně nemovitou věc ve lhůtě 10 let dodá jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, musí povinně provést úpravu původního odpočtu daně. Desetiletá lhůta se počítá od roku, kdy rekonstrukce skončila.

« zpět na přehled novinek