MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Uplatnění paušální daně z příjmů je nyní dostupnější pro širší okruh podnikatelů. Nově to umožňuje novela daňového balíčku, kterou připravilo Ministerstvo financí společně s Finanční správou.

Paušální daň zjednodušuje daňovou administrativu

Doposud mohli institut paušální daně využívat podnikatelé bez zaměstnanců s ročními příjmy, které za poslední tři daňová období nepřesáhly pět milionů korun. Tento institut zavedl bývalý ministr financí Andrej Babiš, jako méně náročnou alternativu při plnění daňových povinností. Paušální daň ale pro své legislativní omezení nebyla příliš žádaná.

„Zatímco dosud tohoto institutu využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér a zpřístupnění paušální daně širšímu okruhu subjektů očekáváme mnohonásobně vyšší zájem“, prohlásila náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Snížení legislativních bariér

Novela daňového balíčku výrazně snižuje legislativní bariéry pro využití paušální daně. Nově budou moci tento institut využít podnikající fyzické osoby, které vedle příjmů ze samostatné činnosti disponují i příjmy ze zaměstnání. Paušální daň mohou nově využít i podnikatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance. Hranice maximálních ročních příjmů pěti milionů korun zůstává neměnná.

Paušální daň podle vyjádření ministerstva financí pomůže především drobným podnikatelům, kteří se oprostí od náročné administrativy spojené s výpočtem a úhradou daní. „Po zavedení zjednodušeného dvoustránkového přiznání je rozšíření možností paušální daně dalším krokem k usnadnění plnění daňových povinností pro fyzické osoby,“  říká Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství

Jak zažádat o udělení paušální daně?

V praxi systém paušální daně funguje tak, že se daňový poplatník obrátí s žádostí na svého správce daně, který určí přijatelnou výši daňové povinnosti. Správce daně vychází především z poplatníkových finančních přiznání z minulých let a z budoucího odhadu příjmů. Kompletní přehled náležitostí pro žádost o udělení paušální daně stanovuje metodický pokyn D-30.

Zažádat o paušální daň pro letošní rok již není možné. Zákonná lhůta vypršela 31. května 2017. Pro nadcházející rok mohou podnikatelé zažádat o paušální daň do 31. ledna 2018.

« zpět na přehled novinek