MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Léto přeje brigádníkům, ke kterým nepatří pouze studenti. O práci se čím dál více ucházejí také senioři. Vysvětlíme, jaké aspekty se vážou k zaměstnávání osob se starobním důchodem.

Osoby pobírající starobní důchod nejsou při vstupu do pracovněprávního vztahu zákonem nijak omezeni.  Mohou uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Na seniorské zaměstnance pohlíží zákon jako na kteréhokoliv jiného zaměstnance. Liší se pouze způsob pojistných odvodů.

 

Zaměstnání může pozastavit předčasný důchod

V případě běžného starobního důchodu není penzista limitován výši výdělku. Pokud však osoba pobírá předčasný starobní důchod, platí zásada, že výše výdělku nesmí založit účast na nemocenském a důchodovém pojištění.

Jinými slovy, osoby s předčasným důchodem nesmí na dohodu o provedení práce vydělat více než 10 000 Kč měsíčně. V případě překročení limitu musí tuto skutečnost senior i zaměstnavatel oznámit ČSSZ. Následně se výplata předčasného starobního důchodu pozastaví do doby, kdy senior ukončí zaměstnání, nebo dosáhne důchodového věku.

 

Zdravotní pojištění u pracujících důchodců

V rámci dohody o provedení práce si může důchodce přivydělat až 10 000 Kč, případně 2 499 Kč měsíčně u dohody o pracovní činnosti, aniž by zaměstnavatel musel odvádět zdravotní pojištění. V případě překročení limitů je zaměstnavatel povinen odvést zdravotní pojištění. Zde však platí, že osoby pobírající starobní důchod patří do státní kategorie zaměstnanců, u kterých je vyměřovacím základem skutečně dosažený příjem.

 

Zaměstnaní důchodci si mohou navýšit starobní důchod

Obdobný postup platí při odvodech důchodového a nemocenského pojištění. I zde u důchodců neplatí minimální vyměřovací základ. Odvody sociálního pojištění se určí vždy ze skutečně dosaženého výdělku.

Při odvodech důchodového pojištění si mohou pracující senioři zvýšit svůj dosavadní starobní důchod. U pracujících seniorů, kteří pobírají poloviční důchod, se výpočtový základ zvyšuje o 1,5 % za 180 kalendářních dnů. U seniorů, kteří při práci pobírají celý starobní důchod, se výpočtový základ zvýší o 0,4 % za 360 dnů.

Daň z příjmů u pracujících důchodců

Při podepsaném prohlášení poplatníka k dani z příjmu uplatňuje pracující senior odpovídající daňové slevy, kterými výrazně sníží daňové odvody. Jestliže daňové slevy u zaměstnavatele neuplatní, jsou příjmy pracujících důchodců sraženy odpovídající srážkovou či zálohovou daní.

 

« zpět na přehled novinek