MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Letos se daňové přiznání za loňský rok podává do 3. dubna (případně 3. července prostřednictvím daňového poradce). Nově budou OSVČ podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Jak se podání daňového přiznání blíží, informace k jeho podání zaplavují internet. Kdy se ale daňové přiznání podávat nemusí?

Osoby spadající do jedné z následujících pěti skupin nemají povinnost podávat daňové přiznání:

 

1. Podnikatelé přihlášení do režimu paušální daně

Osoby samostatně výdělečně činné, které splnily podmínky stanovené zákonem a rozhodly se vstoupit do režimu paušální daně platily v průběhu roku 2022 měsíční platby ve výši 5 944 korun. Tato částka obsahovala symbolickou daň a zvýšené příspěvky na zdravotní a sociální pojištění. Jelikož se jedná o paušální částku, není třeba vyplňovat daňové přiznání.

2. Zaměstnanci

Ti, kteří v roce 2022 prováděli závislou činnost podle § 6 zákona o daních z příjmů pouze pro jednoho zaměstnavatele a nemají jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat daňové přiznání. V tomto případě za ně zaměstnavatel podává roční zúčtování daně.
Pokud zaměstnanec loni pracoval pro více zaměstnavatelů, avšak nikoli současně, ale postupně, tak ani v tomto případě nevzniká povinnost odvádět daňové přiznání.
Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce jejichž měsíční mzda nepřesáhla 10 tisíc korun. Formou brigády na DPP do tohoto limitu si mohou zaměstnanci vydělávat i prací pro více zaměstnavatelů současně a nemusí podávat daňové přiznání. Pokud nemají podepsané prohlášení k dani, odvádí srážkovou daň ve výši 15 procent.

3. Osoby pobírající starobní důchod

V roce 2022 byly státní důchody osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob do hodnoty 583 200 korun ročně, tedy 48 600 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že případy, kdy penze přesáhne tuto částku jsou naprosto ojedinělé, nemají v naprosté většině případů penzisté povinnost odvádět daň ani podávat daňové přiznání.

4. Studenti zaměstnaní na zkrácený úvazek

Pokud student pracuje pro jednoho zaměstnavatele na zkrácený úvazek, přiznání nemusí podávat ani v případě, že má ještě další výdělek na DPP do 10 tisíc měsíčně.

5. Občané s příjmy osvobozenými od daně

Příjmy osvobozené od daně úplně (dědictví) nebo za zákonem stanovených podmínek (dary) se neuvádí do daňového přiznání a povinnost podání tedy nevzniká.

« zpět na přehled novinek