MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od 5. dubna do půlnoci 12. května mohou podnikatelé žádat o kompenzaci z programu Covid 2022 – Sektorová podpora. Kdo o tuto podporu může žádat a jaké podmínky musí splňovat?

Kdo může o příspěvek žádat?

Na příspěvek mají nárok podnikatelé zasažení kovidovými restrikcemi, kterým z důvodů opatření klesly tržby o minimálně 50 %.

Obory, kterých se výzva týka, jsou rozděleny do dvou skupin, A a B.

 

Příklady oborů uvedených ve skupině A

 

Příklady oborů uvedených ve skupině B

 

Pro obě skupiny platí stejné podmínky, jen rozhodné období pro skupinu A  je 1.11.2021 - 31.12.2021 a pro skupinu B je to 1.11.2021 - 28.2.2022.

Příspěvek z programu Covid 2022 – Sektorová podpora nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady, COVID BUS, COVID – Adventní trhy ani dalšími programy na zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Příspěvek naopak lze kombinovat s programy Antivirus a Kompenzační bonus.

Výše příspěvku

Příspěvek činí 500 korun na zaměstnance a den. Zaměstnanci musí být v pracovním poměru, nikoliv na dohodu či v jiném pracovněprávním vztahu. Může však jít i o takzvané spolupracující osoby dle zákona o daních z příjmů či jednatele právnických osob. Maximální výše je potom dána počtem zaměstnanců (na plný úvazek) a počtem dní rozhodného období pro danou skupinu, tedy 61 dnů u skupiny A a 120 dnů u skupiny B. Částečný úvazek se započítá příslušným koeficientem, například 0,5 pro úvazek poloviční nebo 0,25 pro čtvrtinový úvazek.

Podrobně definované podmínky, výjimky, potřebné doklady a další informace k této problematice naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

« zpět na přehled novinek