MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od nového roku vchází v platnost novela zákona o DPH. Největší změnou je zvýšení limitu pro registraci na dva miliony korun. V současné době však stále ještě platí zákon původní, který říká, že plátcem DPH se stává podnikatel, který za předchozích bezprostředně po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců překročí obrat 1 milion korun. Takový podnikatel je potom povinen podat přihlášku k registraci k DPH a to do 15 dnů po měsíci, ve kterém určenou hranici obratu překročil. Plátcem se potom stává od následujícího měsíce. Co se však stane s podnikateli, kteří hranici obratu původního limitu 1 milion korun překročili v listopadu nebo ještě překročí v prosinci tohoto roku?

Přihláška se podávat nemusí

Podniktel, jež například těsně překročil současnou hranici obratu v prosinci, by měl povinnost podat přihlášku v lednu a od února by byl plátcem. Od nového roku však bude hranice obratu 2 miliony korun a podnikatel tedy nemá povinnost odvádět DPH.

Dle odborníků v tomto případě podnikatel není povinen přihlášku podávat a plátcem se nestane. Pokud by byl opatrný a přihlášku k registraci přesto podal, může dle přechodných ustanovení sdělit správci daně, zda má v úmyslu stát se plátcem DPH, a to do 15.12.2022, jde-li o překročení obratu v listopadu, 16.1. 2023 jedná-li se o prosinec, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.

Jak se současní plátci odhlásí od registrace?

Současní plátci DPH, jejichž obrat za dvanáct po sobě jdoucích dvanáct měsíců nedosahuje 2 milionů korun a od nového roku nechtějí být nadále plátci DPH, se mohou po nabytí účinnosti zákona od plateb DPH odhlásit podáním žádosti o zrušení registrace.

Jaké další změny novela zákona o DPH přináší?

« zpět na přehled novinek