MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V minulých dnech schválila vláda daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony daňového řádu, zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Implementace směrnice ATAD omezí daňové úniky velkých korporací

Nejvíce se změny dotknou zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí navrhuje několik výrazných opatření proti daňovým únikům velkých korporací. Tyto kroky jsou v souladu s implementací směrnice ATAD, která  má za cíl omezit vyhýbání se daňovým povinnostem.

V této souvislosti se jedná především o omezení odečitatelnosti úroků ze základů daně v limitu 80 mil. korun, případně 30 % EBITDA. Změny dále dozná zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

 

Lepší zmapování finančních toků směřujících mimo ČR

Změny se dotknou také korporací, jež do zahraničí vyplácí podíly na zisku či vyvádí další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale ze specifických důvodů jsou od daně osvobozeny. Nově se tyto výplaty větších podílů zisků budou oznamovat správci daně. Tento postup je integrován v rámci povinné výměny informací, ke kterým se Česká republika v rámci Evropské unie zavázala.

Od zavedení tohoto mechanismu Ministerstvo financí očekává také zmapování finančních toků z vysokého odlivu důchodů z přímých zahraničních investic. Zmapování vyváděných zisků mimo Českou republiku má zlepšit boj proti daňovým únikům.


Úprava legislativy pro e-commerce a platby virtuální měnou

Daňový balíček se dotýká také zákona o DPH, do kterého je implementována evropská směrnice upravující správu e-commerce a voucherů či stanovení základu daně při platbách virtuální měnou. Navrhovaných legislativních změn v komplexním daňovém balíčku je více. O jednotlivých změnách vás budeme postupně informovat. Jakmile daňové změny projdou celým schvalovacím procesem a vstoupí v platnost, budeme je integrovat do účetního a mzdového softwaru DUNA. 

« zpět na přehled novinek