MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od ledna 2019 se závazně mění pravidla pro uplatňování DPH u společníků společností. Nová úprava je již platná od 1. 7. 2017. Do konce letošního roku ale mohli společníci využít přechodného ustanovení. Od nového roku již budou společníci vykazovat veškeré své ekonomické aktivity výhradně samostatně.

Generální finanční ředitelství upozorňuje na změnu pravidel a postupů při správě a uplatňování DPH u společností. Do 30. června 2017 platila specifická právní úprava, podle které společníci plnili povinnosti na DPH prostřednictvím jednoho určeného společníka. Toto pravidlo bylo k 1. 7. 2017 zrušeno novelou zákona č. 170/2017 Sb.

Společníci firem, kteří při uplatňování DPH postupovali podle výše uvedené specifické právní úpravy, mohli na základě přechodných ustanovení využívat tento režim i po jeho zrušení. Respektive nejdéle do konce letošního roku. Od prvního ledna 2019 budou společníci firem postupovat podle aktuálního znění zákona o DPH.

Společníci budou podávat přiznání k DPH výhradně sami za sebe

Podle nové právní úpravy postupuje každý společník sám za sebe podle platných ustanovení zákona o DPH. To znamená, že společníci musí vést samostatnou evidenci, která bude dokládat ekonomickou činnost jak v rámci společnosti, tak i mimo společnost. Každý společník sám za sebe podá daňové přiznání i hlášení o kontrolním hlášení, ve kterém je povinen uvést veškeré ekonomické činnosti.

Změna ve vykazování ekonomické činnosti společníků firem bude mít výrazný dopad ve výkaznictví daňových přiznání i v evidenci uskutečněných a přijatých plnění v kontrolním hlášení. Podrobné detaily úpravy poskytují informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společností.

« zpět na přehled novinek