MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Zatímco u zaměstnanců se o vše stará zaměstnavatel, podnikatelé se musí o celou agendu postarat sami. Jaké jsou povinné odvody pojistného?

Chystáte-li se zahájit v letošním roce své podnikání, jste povinni oznámit na příslušnou správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu zahájení podnikatelské činnosti a přihlásit se do systému sociálního zabezpečení a systému veřejného zdravotního pojištění jako podnikatel – OSVČ, ať už vykonáváte své podnikání jako činnost hlavní, nebo jako činnost vedlejší.

Jako podnikatelé jste povinni hradit pojištění nařízené zákonem. Tím si zajišťujete své budoucí nároky na důchod (starobní, invalidní apod.) a na podporu v nezaměstnanosti v období po ukončení podnikatelské činnosti, dokud si nevyhledáte novou výdělečnou činnost či zaměstnání. Účast podnikatelů na systému nemocenského pojištění je však vždy dobrovolná, můžete se však k tomuto pojištění přihlásit dobrovolně. Pokud se systému nemocenského pojištění neúčastníte, nemůžete ani čerpat dávky v případě nemoci, péče o novorozence (mateřská, otcovská) či dlouhodobé ošetřovné (péče o příbuzného vyžadujícího trvalou péči).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je povinnou platbou a slouží k financování zdravotní péče poskytované občanům na území České republiky ve zdravotnických zařízeních.

« zpět na přehled novinek