MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pro využití paušální daně, která spojí všechny odvodové povinnosti do jediné platby, se budou živnostníci moci rozhodnout již od ledna příštího roku. Pro rok 2021 by měla měsíční částka za paušální daň činit 5 740 Kč.

Co je to paušální daň, jaké jsou výhody a nevýhody a kdo jí může využít již bylo podrobněji vysvětleno v předchozím článku.

Každý si potom musí promyslet, jaký dopad by na něj toto rozhodnutí mělo. Většina podnikatelů jistě zváží finanční stránku věci a také efektivitu, nesmíme však zapomenout také na fakt, že využití paušální daně ovlivní také budoucí výplatu státního důchodu.


Z čeho se počítá důchod OSVČ?

Výše měsíčního státního důchodu je přímo závislá na průměrné měsíční hrubé mzdě a počtu odpracovaných let. Za celkový počet let, kdy živnostník provozoval samostatně výdělečnou činnost, je stanoven průměrný měsíční vyměřovací základ, který činí dvanáctinu částky, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění. Pokud tedy živnostník nevyužije paušální daně a platí minimální zálohy na sociální pojištění ve výši 2588 Kč, bude jeho důchod velmi nízký. Při využití paušální daně je pojistné na sociální pojištění na úrovni 115% minimálního vyměřovacího základu, což úplně stejnému živnostníkovi přinese důchod o něco vyšší. Pro drobné živnostníky by tedy mohlo jít o poměrně výhodnou možnost, která jim pomůže zefektivnit proces ohledně odvodů, ušetří čas a ještě pomůže přidat pár korun k důchodu.

Jak již však bylo zmíněno, tato varianta není výhodná pro všechny a týká se zhruba asi 120 tisíc živnostníků. Samozřejmě také nelze předpokládat, že zvýšení penze dopomůže k zajištění ve stáří. OSVČ platící minimální zálohy jsou na tom totiž mnohem hůře než zaměstnanci s minimální mzdou. Paušální daň lze považovat pouze za možnost, jak si trochu přilepšit oproti současnému důchodovému systému. Starost o zabezpečení ve stáří však musí živnostníci vzít do vlastních rukou a nespoléhat se pouze na stát.

« zpět na přehled novinek