MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pochybení při podání kontrolního hlášení DPH je postihováno sankcemi od jednoho tisíce až do padesáti tisíc korun. Ministerstvo financí nyní přichází s možností prominutí až dvou pokut za nevyhovující kontrolní hlášení podané za rok 2016.

Kontrolní hlášení, které musí podávat plátci DPH, je častým terčem kritiky. Jedním z důvodu je samotný postih a výše sankcí za nepodané či chybně podané kontrolní hlášení.

V případě nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce:

1 000 Kč – za dodatečné podání kontrolního hlášení (KH) bez vyzvání správcem daně
10 000 Kč – za podání KH v náhradní lhůtě po vyzvání správcem daně
30 000 Kč – za nepodání KH na základě výzvy správce daně o doplnění či zpřesnění údajů
50 000 Kč – za nepodání KH v řádné, ani náhradní lhůtě

Rozšířené možnosti prominutí sankcí

Od letošního 6. března začala platit rozšiřující úprava pokynu Generálního finančního ředitelství pod označením GFŘ-D-29, která umožňuje částečně nebo úplně prominout udělené sankce. Tento opravný prostředek nese název institut prominutí pokuty a týká se fixních sankcí 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč.

„Reagujeme tím na podněty z řad podnikatelů. Nechceme, aby se poctiví podnikatelé dostávali do problémů kvůli drobným pochybením. Cílem kontrolního hlášení není ukládání pokut, ale odhalování daňových úniků,“ prohlásil k rozšířené úpravě GFŘ-D-29 ministr financí Andrej Babiš.

„Důležité je však připomenout, že v minulém období dle Pokynu GFŘ-D-29 bylo za určitých okolností možné prominout nepodání kontrolního hlášení“, říká Iva Přikrylová ze společnosti TILL CONSULT. Výčet ospraveditelných důvodů pro nepodání kontrolního hlášení naleznete na stránkách Ministerstva financí v části sankce.

Paní Iva Přikrylová zároveň dodává: „Institut prominutí pokuty je podmíněn podáním žádosti, která podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.“

Plošné prominutí jednoho deliktu ročně

V případě vzniku deliktu, který podléhá sankci 1 000 Kč, tedy pozdní podání kontrolního hlášení bez vyzvání správcem daně, není možné využít prominutí pokuty z nové úpravy. Lze však jednou ročně uplatnit institut vyloučení vzniku pokuty. Správce daně tento nástroj uplatní automaticky bez předchozí žádosti daňového subjektu.

Kdy lze finanční sankce prominout?

S rozšířená úpravou Pokynu GFŘ-D-29 lze nyní například prominout pokuty ve výši:

50 000 Kč – Pokud se plátce reakcí na výzvu k podání KH opozdí maximálně o 5 dní, případně pokud povinnost podat KH nevznikla.
30 000 Kč – Pokud plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí do 5 dní po termínu bezchybně podaných KH.

Více informací o uplatnění institutu prominutí pokuty se dozvíte na stránce Ministerstva financí.

« zpět na přehled novinek