MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Příjem z prodeje nemovitosti se považuje za zdanitelný dle zákona č. 586/1992 Sb., § 10. Pokud tedy dojde k úplatnému převodu nemovité věci, bude tento příjem podléhat dani úplně stejně jako například příjem ze závislé činnosti. To se naštěstí dotýká pouze daně jako takové, nikoli základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění.

Základ a sazba daně

Základ daně činí rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Pokud tedy byla nemovitost pořízena například za 1 milion a prodejní cena je 1,5 milionu, základem daně bude právě rozdíl 500 tisíc korun.

Sazba daně z příjmu z prodeje nemovitého majetku je 15%. Pokud použijeme předchozí příklad a základ daně 500 tisíc, bude tedy výsledná daň 15% činit 75 tisíc.

Osvobození od daně

Existují situace, kdy zákon umožňuje příjem z prodeje nemovitosti osvobodit od daně. Zde jsou základní informace o osvobození od daně. Detailní informace naleznete přímo v zákoně.

1. Splnění časového testu vlastnictví

Časový test znamená, že doba od nabytí nemovitosti do jejího prodeje musí dosáhnout určitého počtu let. Po tomto časovém limitu je příjem osvobozen od daně. U nemovitostí nabytých do 1.1.2021 byla tato doba vlastnictví 5 let, u nemovitostí nabytých později je to 10 let.

2. Splnění podmínky bydliště dva roky před jejím prodejem

Pokud má prodávající alespoň dva roky před prodejem bydliště v dané nemovitosti, je tento příjem osvobozen od daně, pokud se jedná o prodej domu nebo bytové jednotky a souvisejícího pozemku, které nezahrnují jiné nebytové prostory než sklep, garáž či komoru.

3. Použití získaných peněžních prostředků na uspokojení vlastní bytové potřeby

Pokud prodávající nesplní ani jednu z předchozích podmínek, může příjem z prodeje nemovitosti osvobodit za předpokladu, že získané prostředky použije na obstarání vlastní bytové potřeby, kterou může být například výstavba domu nebo bytové jednotky, zakoupení pozemku, domu či bytové jednotky nebo třeba i údržba stavby. Poplatník však tuto skutečnost musí oznámit správci daně, jinak o možnost osvobození přijde.

« zpět na přehled novinek