MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Za první čtvrtletí letošního roku provedla finanční a celní správa více než sto tisíc kontrol elektronické evidence tržeb. Pochybení bylo odhaleno u každého čtvrtého obchodníka. Za prohřešky jsou udělovány pokuty, jejichž průměrná výše dosahuje 10 000 Kč.

Jak probíhá kontrola?

Úředníci provádí kontrolu jak běžným monitoringem, tak i kontrolními nákupy, které představují specifickou formu místního šetření. „Kontrolní pracovník v rámci této činnosti zkontroluje, zda mu byla řádně vystavena účtenka a zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně,“ vysvětluje Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Po kontrole všech náležitostí a odeslání evidence správci daně, odstoupí kontrolor od kupní smlouvy a zboží vrátí. Během kontroly nesmí kontrolor tajně pořizovat audiovizuální záznamy. Pokud tak učiní, musí obchodníka o natáčení předem informovat.

Cíleným kontrolám předchází analýza dat z EET

Kontrolám konkrétní provozovny předchází prověřování klíčových parametrů, ze kterých finanční správa společně s celní správou vyhodnocují dostupné podněty poukazující na porušování povinností při plnění EET. K informacím přispívá také analytické zkoumání dat z EET. „Po celé republice provádíme cílené kontroly napříč různými typy provozů,“ dodává Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.

Se softwarem DUNA CASH se nemusíte obávat formálních pochybení

Podnikatelé využívající software pro elektronickou evidenci tržeb od společnosti TILL CONSULT a.s. s názvem DUNA CASH se nemusí obávat formálních nedostatků, neboť software splňuje veškeré legislativní požadavky. Software DUNA CASH je zároveň pravidelně aktualizován, a proto zaručuje aktuální implementování všech dodatečných úprav a požadavků, které vyplývají z metodiky elektronické evidence tržeb.

Kontrolní nákupy hradí finanční správa

V případech, kdy kontrolor provedl kontrolní nákup služeb nebo zboží, které nelze vrátit, hradí náklady finanční správa. Jedná se například o pohostinské či kadeřnické služby. V loňském roce přesáhly náklady kontrolních nákupů 3 miliony korun. Pro letošní rok má finanční správa vyhrazený rozpočet ve výši 10 milionů korun.

Průměrná výše sankcí se zvyšuje

Za celou dobu fungování EET provedla finanční a celní správa 105 878 kontrol, při kterých uložila 5 065 pokut v celkové výši přesahující 50 milionů korun. Průměrná výše udělených finančních sankcí se postupně zvyšuje. Zatímco před rokem činila průměrná sankce téměř pět tisíc korun, pak letos výše průměrné pokuty dosahuje bezmála deseti tisíc korun. Vedle finančních sankcí bylo za dobu fungování EET v důsledku finanční kontroly uzavřeno dvacet různých provozoven. Po odstranění chyb jich čtrnáct opět obnovilo svůj provoz.

« zpět na přehled novinek