MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Opravné položky jsou nezbytnou součástí účetnictví, neboť upravují rozdíl v účetní a skutečné hodnotě majetku. Díky tomu lze ze správně vedeného účetnictví zjistit reálnou hodnotu aktiv. Připomeňme si význam odpisů a opravných položek v účetnictví, jejichž přehlednou evidenci umožňuje účetní software DUNA ÚČTO.

Pro snížení hodnoty aktiva existují v účetnictví dva instrumenty – odpisy a opravné položky.  Zatímco odpisy představují trvalé snížení hodnoty odepisovaného majetku, pak opravné položky znamenají dočasné snížení hodnoty daného aktiva.

 

Odpisy reflektují dlouhodobé opotřebení majetku

Úkolem účetních odpisů je věrné reflektování fyzického i morálního opotřebení aktiva. Odpisy v pravidelných intervalech snižují hodnotu majetku a tím se snaží poskytnout reálný obraz o skutečné hodnotě aktiv v daný okamžik. Pozor, účetní odpisy nelze zaměňovat s daňovými odpisy, které upravuje zákon o daních z příjmů.

Přehledné účtování odpisů poskytuje účetní software DUNA ÚČTO, který podle povahy majetku zařadí aktiva do patřičných odpisových skupin a zajistí automatické odepisování majetku. Samozřejmostí je volba zrychleného či rovnoměrného odpisování.


Opravné položky slouží k vyrovnání účetní a reálné hodnoty

Jelikož se účetní odpisy majetku stanovují na dlouhá léta dopředu, během kterých se mění faktory ovlivňující hodnotu, užívají se pro tyto případy opravné položky.  Opravné položky reflektují rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotu aktiva, například v případě poškození. Po opravě majetku se hodnota vytvořené opravné položky rozpustí.  Pro veškerou evidenci je efektivně nápomocný účetní software DUNA ÚČTO.

Zásadou při nakládání s opravnými položkami je, že se nikdy nepodílí na zvýšení hodnoty aktiva. Při účtování opravných položek se jedná vždy o účetní operaci a nikoliv o daňovou. Opravné položky proto žádným způsobem neovlivňují základ daně.

« zpět na přehled novinek