MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Důležité změny v penzijním spoření od července 2024! Od 1. července 2024 přichází druhá vlna penzijní reformy, která přináší zásadní změny pro osoby pobírající starobní důchod.

Od 1. července 2024 dojde k důležité změně v penzijním spoření, jelikož přichází v platnost druhá část penzijní reformy. Státní příspěvky na penzijní spoření budou zrušeny pro osoby, kterým byl v daném měsíci nebo později, tudíž po 1. červenci 2024, přiznán starobní důchod. To platí jak pro nově přiznané důchody, tak i pro ty, které již pobírají.

Dosavadní státní příspěvky získané do 30. června 2024 zůstávají zachovány. To znamená, že o peníze, které dotyčným stát doposud na penzijní spoření poslal, nepřijdou.

Penzijní fondy budou i nadále vložené prostředky zhodnocovat, ať už budete nebo nebudete pobírat státní příspěvky. Pokud chcete dosáhnout v penzi vyššího výnosu, zvažte navýšení měsíční částky spoření.

Vzhledem k tomu, že státní rezerva na financování důchodů se nyní potýká s úbytkem, výše důchodů v budoucnu je tím pádem nejasná. Z těchto důvodů se stát rozhodl pro větší „motivaci“ občanů, aby si na své stáří začali spořit sami.

Hlavním impulsem k tomuto kroku je demografický vývoj, který se vyznačuje stárnutím populace a nárůstem počtu důchodců, zatímco počet pracujících se snižuje. To klade značný tlak na státní rozpočet a snižuje disponibilní zdroje na financování důchodů. Dalším faktorem je i nedostatečná výše státních důchodů, která v mnoha případech nezajišťuje dostatečný příjem pro důstojný život v penzi. V neposlední řadě zde hraje roli i nejistota ohledně budoucího vývoje ekonomiky a trhu práce, která zdůrazňuje důležitost vlastního zajištění na stáří.

Motivační kroky ze strany státu zahrnují například státní příspěvky na penzijní spoření, které doplňují vlastní vklady klientů penzijních fondů. Dále jsou vklady na penzijní spoření daňově zvýhodněny, čímž se snižuje celková cena spoření. Zaměstnavatelé se pak mohou podílet na financování penzijního připojištění svých zaměstnanců, čímž se zvyšuje celková výše spoření.

Jedná se o:

I pro zaměstnavatele nastanou změny, mělo by se jednat především o tyto:

Samostatné spoření na důchod by mělo být zodpovědným krokem k zajištění finanční stability v pozdním věku.

« zpět na přehled novinek