MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Stojíte na začátku podnikání a nevíte, jakou zvolit právní formu? Vyplatí se začít podnikat jako OSVČ nebo založit společnost s ručením omezeným? Vysvětlíme, v čem se z daňového pohledu jednotlivé formy podnikání liší, a jaké z nich plynou výhody.

Výhodou OSVČ je nenáročná daňová evidence

Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mají výrazně jednodušší správu daní, která spočívá ve vedení daňové evidence. Pro vyčíslení výdajů využívají živnostníci buď skutečně doložitelné výdaje, nebo uplatňují výdajový paušál, který se liší podle oboru zvolené činnosti. Nespornou výhodou je jednodušší vyřešení daňové povinnosti, kterou OSVČ zpravidla zvládnou bez účetní.

Nevýhodou osob samostatně výdělečně činných je ručení celým svým majetkem za veškeré závazky. Na druhou stranu mohou veškeré finanční prostředky z podnikání využívat pro svou vlastní spotřebu. Pozor, pokud OSVČ fakturuje provedenou práci zahraničním subjektům. V tom případě je povinna podat souhrnné hlášení. Další komplikací je překročení obratu jednoho milionu korun, kdy je živnostník povinen přihlásit se k platbě DPH. S tím se pojí náročnější vedení daňové evidence.

Vedení daňové evidence se živnostníci nemusí obávat. Daňovou evidenci pro neplátce i plátce DPH usnadní účetní a obchodní program DUNA ÚČTO. Účetní software DUNA ÚČTO obsahuje veškeré potřebné přehledy a výkazy, generování účetních dokladů i daňových přiznání a celou řadu dalších užitečných nástrojů pro efektivní chod podnikání.

U s.r.o. se připravte na podvojné účetnictví

Společnosti s ručením omezeným představují oproti OSVČ účetně složitější formu podnikání. Veškerá agenda je vedena v podvojném účetnictví, z kterého plyne složitější administrace finančních operací. U s.r.o. je nevyhnutelný kvalitní účetní program a dokonalá správa účetnictví pod dohledem vlastní či externí účetní. Je-li firma plátcem DPH, vztahuje se na ni povinnost podávat kontrolní hlášení.

Výhodou s.r.o. je omezené ručení za závazky ve výši základního kapitálu, jehož minimální výše již není limitována. Osobní majetek společníků a jednatelů zůstává nedotčen. Tato forma podnikání je zároveň vhodná pro společné podnikání více společníků a dělení jejich podílů.

Společníci ale nemohou zcela volně využívat kapitál společnosti. Veškeré vyplácení finančních prostředků musí být vedeno přes podvojné účetnictví, případně uplatněno v rámci podílů na zisku.

« zpět na přehled novinek