MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Plánujete koupit rodinný dům nebo byt? Pak nezapomeňte v nákladech na pořízení nemovitosti zohlednit také daň z nabytí nemovitosti, kterou hradí kupující. Daň činí 4 % z kupní ceny. Při ceně bytu 3 miliony korun počítejte s dodatečnými daňovými náklady ve výši 120 tisíc. Náležitosti týkající se daně z nabytí nemovitosti podrobně vysvětlíme.

Daň z nabytí nemovitosti se vztahuje nejen na koupi pozemku, bytu či domu, ale také na směnu nemovitostí. Jedinou výjimkou, kde je nemovitost osvobozena od daně z nabytí, je koupě zcela nového domu či bytu přímo od developera. K nákupu však musí dojít do pěti let od dokončení stavby. Tato výjimka se ale netýká bytů, které jsou součástí rodinných domů.

Plátcem daně z nabytí nemovitosti se stává nabyvatel

Až do podzimu roku 2016 se na platbě daně z nabytí nemovitosti mohl prodávající s kupujícím dohodnout. Od listopadu 2016 je však daň z nabytí nemovitostí vždy povinen zaplatit nabyvatel. „Přenesení daňové povinnosti na nabyvatele je logickým a praktickým řešením, které plátce motivuje k úhradě daně. Následné vymáhání by totiž mohlo exekučně postihnout získanou nemovitost,“ komentuje Miroslav Till ze společnosti TILL CONSULT vyvíjející ekonomický software Duna. V minulosti se totiž stávalo, že prodejce nesplnil svou daňovou povinnost a daň z nabytí nemovitosti neuhradil.

Tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává ve lhůtě tří měsíců od zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přiznání je nutné podat vždy finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází. Pokud nemovitost kupují manželé v rámci společného jmění, lze podat jen jedno daňové přiznání.

Výpočet daně z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 % z ceny nemovitosti. V praxi se vychází z uvedené kupní ceny. Finančnímu úřadu proto není nutné dokládat znalecký posudek o hodnotě nemovitosti. Procesní systém ale myslí i na případy výrazného podhodnocení kupní ceny. Pro tyto případy finanční úřad vždy porovnává uvedenou cenu s metodickými tabulkami a zjišťuje srovnávací daňovou hodnotu.  Přitom daň vždy vypočte z částky, která je vyšší. 

Pro platbu daně z nabytí nemovitostí si plátce v daňovém formuláři sám vyčíslí zálohu na dani ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti. Jestliže se tato záloha bude lišit od částky vyměřené finančním úřadem, vystaví finanční úřad platební výměr pro doplacení zbylé částky.

« zpět na přehled novinek