MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

U příjmů v zákonem stanovených případech (§ 36 zákona o daních z příjmů) může být daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Daň může být aplikována na příjmy fyzických i právnických osob.

Sazby daně

Základní sazbou 15% jsou daněny příjmy ze závislé činnosti. Podmínkou je, že tyto příjmy musí plynout z dohody o provedení práce, jejich celková výše u téhož plátce nesmí přesáhnout 10 000 Kč za měsíc a zaměstnanec nesmí mít podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Dále se tato sazba uplatňuje například na příjmy z úroků, výher, penzijního připojištění, příjmy z podílu na zisku a další zákonem stanovené příjmy.

Existují ještě další dvě sazby srážkové daně, a to 5% a 19%. Případy, kdy se uplatňují jsou taktéž uvedeny v zákoně.

 

Srážková daň a daňový nerezident

Příjmy dosažené daňovým nerezidentem na území ČR (§ 36 zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů) jsou povětšinou daněny právě prostřednictvím srážkové daně. Důvodem je usnadnění výběru daní. Daň odvádí plátce, který je českým rezidentem. Daňový nerezident, který je rezidentem členského státu EU potom zahrne tyto příjmy do daňového přiznání.

 

Podání oznámení o osvobození od daně a termíny

V  § 38d a § 38da zákona o daních z příjmů jsou stanovena pravidla, za kterých je plátce povinen správci daně zaslat oznámení o sražení daně, ve kterém uvede všechny příjmy roku 2021 hrazené daňovým nerezidentům, které jsou osvobozeny od daně nebo nepodléhají zdanění v ČR. Toto oznámení je třeba správci daně zaslat do 31. ledna 2022. Většinou se jedná mimo jiné o dividendy, licenční poplatky, vypořádací podíly atd.

Příjmy, které osvobozené nejsou, musí být správci daně hlášeny v běžném termínu, což je standardně do konce následujícího měsíce.

 

Kdy není povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech?

« zpět na přehled novinek