MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V pořadí třetí výzva v programu Covid Nájemné měla původně začít fungovat již 22. ledna a od tohoto termínu mělo být možno podávat žádosti o příspěvek ve výši 50% nájemného. Tento termín se však nepodařilo dodržet kvůli neustálým potížím systému pro podání žádostí. O příspěvek je nakonec možné požádat až od 5. února. Rozhodným obdobím pro tuto výzvu je říjen, listopad a prosinec loňského roku.

Program prošel několika změnami. Stále však platí, že vyplnění žádosti je poměrně složité a pro běžného uživatele často nesrozumitelné.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Prodej zboží nebo poskytování služeb žadatelem muselo být zakázáno nebo výrazně omezeno nařízením vlády. 
Procento požadovaného poklesu tržeb je u vybraných podniků nově 50%, nikoliv původních 66%.
Zbylých 50% nájmu musí žadatel před podáním žádosti uhradit, jinak nebude mít na příspěvek nárok.
Nově mohou o příspěvek žádat i provozovny, které uzavřeny nebyly, avšak jejich tržby v posledním čtvrtletí minulého roku poklesly oproti stejnému období roku 2019 minimálně o 50%. Pokud byla činnost zahájena později, bude k porovnání poklesu použito dvou posledních kvartálů roku 2020.
Žadatel nesmí mít žádné dluhy vůči finančnímu úřadu, ČSSZ, zdravotní pojišťovně a jiným institucím. Pokud se tudíž díky znemožnění podnikání dostal do finančních potíží a nebyl schopen dostát všem závazkům, nebude mu podpora poskytnuta.

Co je pro získání příspěvku na nájemné třeba udělat?

« zpět na přehled novinek