MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Víte, že provozovatelé solárních elektráren jsou povinni hradit příspěvek na budoucí recyklaci fotovoltaických panelů? Vysvětlíme, jak a z čeho se poplatek hradí, a jaké jsou jeho účetní a daňové aspekty.

Způsoby hrazení recyklačního poplatku

Recyklační poplatek za instalované fotovoltaické panely se vztahuje na všechny provozovatele fotovoltaických elektráren (FVE), které byly instalovány do 31. 12. 2012. Tito provozovatelé měli lhůtu do 30. 6. 2013 na uzavření smlouvy s kolektivním systémem na recyklaci solární panelů. Recyklační poplatky, respektive jejich zálohy, se poté hradí od 1. ledna 2014, přičemž celý recyklační poplatek z tzv. historických panelů by měl být uhrazen do 1. ledna 2019.

Provozovatelů FVE, které byly instalovány po 1. 1. 2013, se recyklační poplatek netýká, neboť poplatek již zahrnovala prodejní cena fotovoltaických panelů.

 

Výpočet recyklačního poplatku

Recyklační poplatek je závislý na složení solárního panelu a jeho výpočet se řídí následujícím vzorcem: 

Výkon FVE v  kWh × 0,11 (přepočet na vyhláškové kg) x 8,50 (minimální cena Kč na vyhláškové kg) = X Kč

Pro názornou ukázku uvádíme příklad výpočtu recyklačního poplatku u solární elektrárny s výkonem 2 MWp.

2 000 000 kWh × 0,11 × 8,50 = 1 870 000 Kč

Výslednou částku recyklačního poplatku provozovatel FVE rozdělí do pěti rovnoměrných splátek splatných v letech 2014 až 2018. V modelovém příkladu by tak provozovatel FVE zaplatil 5 x 374 000 Kč a navíc 21% sazbu DPH.

 

Správa recyklačních záloh v účetnictví

Vztah mezi kolektivním systémem recyklace a provozovatelem FVE je plně zaúčtovatelný. Po recyklaci panelů, na základě zúčtování záloh, vrátí kolektivní správce přeplatek nebo provozovatel FVE uhradí doplatek. Na platby i zúčtování se vztahuje 21% sazba DPH.

Zásadním aspektem v účtování záloh na recyklaci solárních panelů je skutečnost, že zálohové platby jsou účtovány provozovatelem FVE i kolektivním systém rozvahově, jakožto poskytnuté a přijaté zálohy. Díky tomu zálohy bez problémů zaevidujete do účetního programu DUNA Účto, který je efektivním a přehledným nástrojem pro vedení účetnictví. V programu zároveň uplatníte odpisy pro fotovoltaické panely a další zařízení elektrárny.

 

Daňově uznatelná tvorba rezerv

V rámci plánovaných splátek záloh na recyklaci solárních panelů, může provozovatel tvořit účetní, daňově neuznatelnou, rezervu. Paragraf § 11 a-c zákona o rezervách umožňuje z příjmů právnických osob tvořit také daňově uznatelnou rezervu na recyklaci solárních panelů.

Recyklační poplatky se v tomto případě mohou daňově uplatnit do nákladů, neboť tvorba daňové rezervy supluje recyklační poplatek, který by za normálních okolností byl součástí ceny panelů. Tyto náklady se neuplatňují přes odpisy, ale přes tvorbu daňově uznatelné rezervy, kterou lze vytvářet lineárně po dobu odpisování FVE.

« zpět na přehled novinek