MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Podle zákoníku práce lze, aby odměna vedoucích i řadových zaměstnanců byla sjednána předem ve výši s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Pokud je mzda zaměstnanců předem sjednána s ohledem na případné přesčasy, mohou vykonávat přesčasovou práci bez nároku na výhody jako jsou příplatky nebo nárok na náhradní volno. Ale to neznamená, že by zaměstnanci s takovou dohodou pracovali navíc zcela bez nároku na odměnu. Práce přesčas nesmí být vykonávána zdarma, musí být limitována a zohledněna ve výplatě.

Pokud dojde ke sjednání výše mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas, musí být zároveň sjednán rozsah práce přesčas. Z toho důvodu zaměstatnec neztratí nárok na odměnu za práci přesčas. Není možné jen do smlouvy uvést, že sjednání výše mzdy je stanovena i za případnou práci přesčas a zaměstnanec nemá nárok na plnění spojená s výkonem práce přesčas. Vždy je třeba formulovat, k jakému rozsahu práce bylo přihlédnuto a ohledem na výši mzdy.

Rozsah smluvené práce přesčas není neomezený. Zákoník práce ho omezuje limitem – u vedoucích zaměstnanců to je maximálně 416 hodin přesčasové práce za rok a u ostatních zaměstnanců 150 hodin za rok.

Zdroj: Mesec.cz

« zpět na přehled novinek