MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Sociální systém doznal nové úpravy. Od 1. června byla zavedena nová dávka - dlouhodobé ošetřovné, která umožňuje pečovat o blízkého během vážné nemoci nebo po těžkém úrazu. Podmínkou dávky je minimálně sedmidenní hospitalizace a účast na nemocenském pojištění. Jak dlouhodobé ošetřovné získat, a jaké tiskopisy jsou zapotřebí?

Dlouhodobé ošetřovné umožňuje čerpat finanční příspěvek ve výši 60 % denního redukovaného vyměřovacího základu po dobu až 90 dní.  Dávku by podle odhadů ministerstva práce mohlo ročně využít až 30 tisíc lidí. Státní rozpočet a zdravotní systém by to ročně mělo stát asi dvě miliardy.

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné

Na dávku má nárok ošetřující osoba, která si hradí nemocenské pojištění. U zaměstnanců to je minimálně 90 dní v posledních 4 měsících před nárokováním dávky. U OSVČ jsou to minimálně tři měsíce před podáním žádosti. „Nárok na dávku má přísnější podmínky, než například výplata nemocenských dávek, u které stačí hradit nemocenské pojištění v den uplatnění nároku,“ říká Miroslav Till, ředitel společnosti TILL CONSULT a.s., která vyvíjí mzdové a účetní programy.

Dávku lze čerpat na ošetřovanou osobu, která z důvodů závažného porušení zdravotního stavu byla minimálně sedm dní hospitalizována.  Další podmínkou je, že pacient po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude potřebovat celodenní poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Podmínky dlouhodobého ošetřovného:

 

Kdo může o dlouhodobé ošetřovné žádat?

Ošetřující osobou se může stát manžel, manželka či registrovaný partner, rodinní příslušníci v linii přímé nebo druh či družka žijící na stejné adrese, jako ošetřovaná osoba.

Naopak zákon o nemocenském pojištění v ustanovení § 41c odst. 1 výslovně uvádí, že nárok na dlouhodobé ošetřovné nevzniká osobám, které jsou zaměstnané na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Nárok také nemají studenti v období prázdnin.

Nárok na dávku nemají

 

Tiskopisy nutné k prokazování dlouhodobé péče

Pro žádost o dávku dlouhodobého ošetřovného je nutné „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“, které vystaví ošetřující lékař nemocnice, v níž byl pacient hospitalizován. Tento tiskopis je vydán vždy v den propuštění z hospitalizace.

Druhým potřebným tiskopisem je „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“, kterým ošetřující osoba uplatní nárok na dávku. Tento tiskopis je k dostání na stránkách České správy sociálního zabezpečení. OSVČ tiskopis odevzdají přímo Okresní správě sociálního zabezpečení. Zaměstnanci formulář podají prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Následně v měsíčním intervalu vydává ambulantní lékař „Potvrzení o trvání“ nebo „Rozhodnutí o ukončení dlouhodobé péče“. Zde opět některé údaje vyplní zaměstnavatel ošetřující osoby a podá Okresní správě sociálního zabezpečení. Účetní a mzdový software DUNA bude zaměstnavatelům i živnostníkům umožňovat odesílat tyto tiskopisy přímo OSSZ.

« zpět na přehled novinek