MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Poukazy jsou v České republice poměrně častým benefitem, ať už ve formě stravenek nebo třeba voucherů, které jdou uplatnit ve vybraných obchodech. Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna letošního roku přinesla mimo jiné i nová pravidla právě pro zacházení s poukazy.

Zákon nově přináší definici samotného poukazu a především vysvětluje rozdíl mezi takzvanými jednoúčelovými a víceúčelovými poukazy. „Správné určení typu poukazu je zásadní, jelikož pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty se při použití jednotlivých typů poukazů liší,“ říká ředitel sekce metodiky a výkonu daní na Generálním finančním ředitelství Jiří Fojtík.

Poukazem je tak podle finančního ředitelství listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Na poukazu musí být uvedeno zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, případně osoba, která má uskutečnit dodání zboží nebo poskytnutí této služby. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu a podléhá standardní inventarizaci. Mezi poukazy řadíme také stravenky, naopak nepatří mezi ně různé slevové kupony.

Jednoúčelový vs. víceúčelový

Jednoúčelový poukaz novela definuje jako takový, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání současně známy dva základní údaje: sazba daně a místo plnění. Všechny ostatní poukazy pak označuje jako víceúčelové. U něj v okamžiku vydání nejsou některé údaje známé. V praxi to jsou například stravenky, za které lze pořídit zboží, které může spadat do různých daňových sazeb.

Převod jednoúčelového poukazu se pro účely DPH považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. Například pokud je osoba povinná k dani, která převádí vlastním jménem jednoúčelový poukaz, plátcem, uplatní při tomto převodu DPH na výstupu.

Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud byla platba přijata dříve, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. Základem daně u jednoúčelových poukazů je částka, kterou převodce poukazu obdržel nebo má obdržet od příjemce plnění, v hodnotě bez daně a bez ohledu na nominální hodnotu poukazu.

U víceúčelového poukazu se jeho převod naopak nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby a nedochází tak k uskutečnění zdanitelného plnění. K tomu dojde až v okamžiku čerpání tohoto poukazu.  

« zpět na přehled novinek