MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Nemocenské pojištění, nebo-li také “nemocenská”, zabezpečuje finančně osoby, které kvůli nemoci, případně mateřství nemohou pracovat. Zaměstnanci mají povinnost nemocenské pojištění platit, osoby samostatně výdělečně činné si jej mohou platit dobrovolně.

U zaměstnanců se počítá nemocenské pojištění z hrubé mzdy a jeho sazba činí 2,1 %. Osoby samostatně výdělečně činné hradí dobrovolně stejnou sazbu z vyměřovacího základu. Minimální výše záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v letošním roce celkem 168 korun.

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce. Platby pojistného na nemocenské pojištění nejsou součástí paušálních záloh, hradí se samostatně na účet příslušné OSSZ pod správným variabilním symbolem.

OSVČ v paušálním režimu se mohou dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění buď společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu nebo kdykoliv později. Osoby samostatně čínné, které hradily nemocenského pojištění před vstupem do paušálního režimu, pokračují automaticky i nadále.

Vždy ale platí, že paušální zálohy je nutné platit také za kalendářní měsíce, v nichž osoba měla nárok na výplatu nemocenské dávky (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného).

« zpět na přehled novinek