MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Zjednodušení přenosu účetních dat z faktur do účetního systému? Ve spolupráci s Finanční správou byl na tiskové konferenci pořádané Komorou daňových poradců dne 14. 6. 2016 představen nový standard: QR Faktura. Integrována bude s již zavedenou QR Platbou.

Zjednodušení přenosu účetních dat z faktur do účetního systému? Ve spolupráci s Finanční správou byl na tiskové konferenci pořádané Komorou daňových poradců dne 14. 6. 2016 představen nový standard: QR Faktura. Integrována bude s již zavedenou QR Platbou.

Cílem projektu je zjednodušit přenos a sdílení hlavičkových účetních údajů faktur a dalších daňových dokladů. Zároveň se minimalizuje chybovost při zařazování dokladů do účetního systému. Jelikož nejde o komerční produkt, k dispozici je bez registrace nebo licence.

Na webu www.qr-faktura.cz jsou uvedeny veškeré podrobnosti. Najdeme zde také seznam subjektů státní, veřejné a podnikatelské správy, které projekt podporují. Jejich počet neustále utěšeně narůstá.

Co to vše znamená v praxi? Na faktuře bude uveden jeden QR kód, který bude obsahovat jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak i účetní údaje pro účetní programy. Softwarové firmy již pracují na začlenění QR Faktury do svých účetních a ekonomických programů, tak, aby mohlo být částečně zautomatizováno papírových faktur. Týkat se to bude jak daňových poradců a účetních, tak i podnikatelských subjektů. Ušetří se čas a zredukuje počet vzniklých chyb, sníží se náklady na dohledávání chyb a jejich vymáhání.

Jak to celé bude probíhat v praxi? Uživatel systému bude vybaven účetním programem s podporou QR Faktury a také čtečkou QR kódů. Z papírové faktury se namísto ručního zadávání údajů naskenuje QR kód a tím se v účetním programu předvyplní určitá pole. Údaje půjdou po kontrole i pozměnit.

Obrovský význam má automatizace přenosu dat z faktur především pro kontrolní hlášení. Odběratel bude reportovat shodné údaje jako jeho dodavatel a sníží se počet vad v kontrolních hlášeních.

« zpět na přehled novinek