MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Na začátku července vstoupil v platnost takzvaný protikrizový balíček ministerstva financí. V souvislosti s výskytem koronaviru přináší některé změny, které se týkají daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, ale i silniční daně z nemovitosti. Projděte si v našem článku, jaké nejzásadnější úpravy zavádí.

U daně z přidané hodnoty je zásadní změna pro poskytovatele ubytovacích služeb, pořadatele kulturních a sportovních akcí nebo provozovatele lyžařských vleků. Sazba DPH se jim totiž snížila z původních 15 % na 10 %. Týká se také vstupenek do kin, zoologických či botanických zahrad, do muzeí nebo do cirkusů.

Silniční daň u vozidel se pak sníží těm, kteří mají auto s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Snížení to bude výrazné, o celou jednu čtvrtinu. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny.

„Pokud poplatníci daně nevyužili takzvaného generálního pardonu, kterým se odložila povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni oproti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová.

Jako podpora zemědělců se pak zkrátí lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Dříve se přeplatek vracel do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení, nyní by měl být vrácen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

 

Daňovou ztrátu jde uplatnit zpětně

U daně z příjmů přináší protikrizový balíček úlevu pro podnikatele a firmy. Ti nově mohou uplatňovat daňovou ztrátu u daní z příjmů zpětně, formou tzv. loss carryback. Doposud ji mohli uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a to pouze za předpokladu, že opět generují zisk.

Nyní mohou ztrátu umořit i za dvě zdaňovací období předcházející tomu, v němž ztráta vznikla. V praxi to znamená, že pokud vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 milionů korun.

Balíček ministerstva financí rovněž dává větší prostor obcím na osvobození od daně z nemovitých věcí, resp. rozšiřuje výčet důvodů, kdy tak lze učinit. Do konce června mohli vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou, od července mají tuto možnost i v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

« zpět na přehled novinek