MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Celou řadu změn přinesla do účetnictví koronavirová epidemie. Jaké jsou ty nejzásadnější v oblasti daní a pojistného? Přinášíme souhrn těch nejdůležitějších opatření, která zatím vstoupila v platnost a které můžou přinést poplatníkům odklady nebo úlevy.

První reakcí ministerstva financí byly dva liberační balíčky. Ty přinesly možnost odložení odevzdání daňového přiznání z 1. dubna na 1. července, respektive promíjení pokuty za jeho pozdní odevzdání, prominutí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob, nebo prominutí za opožděné tvrzení daně v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

 

EET až tři měsíce po skončení nouzového stavu

Z prvních balíčků mělo ale nejširší dopad pozastavení EET, které ministerstvo financí omezilo na dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců. Až do konce července pak budou finanční správy promíjet pokuty za opožděné kontrolní hlášení a individuálně bude promíjet také pokuty za jeho nepodání, pokud poplatník prokáže souvislost s koronavirem. Kompletní přehled opatření z liberačních balíčků můžete najít na webu ministerstva financí. 

Na tato opatření záhy navázalo plošné prominutí sankcí za zpožděné platby záloh na silniční daň. Ty, které byly splatné v dubnu a v červenci, bude možné uhradit až do 15. října společně s další zálohou. V tomto případě je třeba pamatovat, že úleva se týká pouze úroků, takže v případě nezaplacení záloh k 15. říjnu se budou úroky počítat už od původního termínu.

 

Odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pro OSVČ

Na některé úlevy dosáhnout taky OSVČ. Ve středu (8. 4.) poslanci schválili jednorázový příspěvek 25 tisíc Kč. Na tento příspěvek mají mít nárok poplatníci, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost. Naopak na něj nedosáhnout ti, kteří jsou zaměstnanci a podnikání mají jako vedlejší činnost.

Už předtím bylo rozhodnuto, že OSVČ budou odpuštěny minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění na dobu půl roku. Ti, kteří platí nad rámec minimální zálohy, budou rozdíl doplácet v příštím roce, zpětně při podání přehledu za rok 2020. Ti, kteří platí pouze minimální zálohy (na sociálním 2544 Kč u OSVČ hlavních a 1018 Kč u OSVČ vedlejších, na zdravotním 2352 Kč), budou od plateb osvobozeni až do srpna úplně.

V případě, že poplatník uhradí některou zálohu za kalendářní měsíce březen až srpen, použijí se tyto zálohy na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. V praxi to znamená, že pokud zaplatíte zálohu na sociálním nebo zdravotním za březen, bude vám započítána jako záloha na září.

Veškeré informace k daňovým opatřením poskytuje ministerstvo financí také na nové speciální infolince s číslem 225 092 392. V provozu je v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici rovněž na nových stránkách finanční správy.

« zpět na přehled novinek