MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Doporučená HW konfigurace

V následující tabulce je uvedena konfigurace PC pro provoz systémů DUNA.

Minimální systémové požadavky

 

Provoz na 1 PC nebo na 1 notebooku:

operační systém Windows 8.1, Windows 10
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor min. 1 GB (závisí na objemu dat uložených v systému DUNA), dalších 16 až 32 GB pro Windows.
tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
internetové připojení pro online podporu od TILL CONSULT a napojení na portály státní správy.

 

Dvě až tři stanice, data sdílena na pracovní stanici:

Software DUNA je provozován na 2 až 3 stanicích, ty jsou propojené v sítí Peer-to-Peer, na jedné stanici je databáze, která je poskytovaná po síti.

operační systém Windows 8.1 Professional, Windows 10 Professional.
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor min. 1 GB (závisí na objemu dat uložených v systému DUNA), dalších 16 až 32 GB pro Windows.
tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
síťové prostředí Ethernet karty 1 Gb/s. Všechny ostatní aktivní síťové prvky musí být 1 Gb/s. Nedoporučujeme provoz přes Wi-Fi rozhraní.

 

Tři a více stanic:

Při souběžné práci více jak tří stanic jednoznačně doporučujeme windows serverová řešení s přístupem přes RDP. Pokud budete chtít jakékoli jiné, než výše uvedená doporučená řešení, konzultujte prosím napřed s našimi technickými specialisty.

ÚČETNICTVÍ

Kam zapisovat přijaté faktury s datem uskutečnění plnění v roce 2020, ale vystavení v lednu 2021. Do starého roku 2020 nebo do nového 2021?

V zásadě jsou dvě možnosti: 1) Zapsat fakturu do závazků roku 2020, tj. zaúčtováno bude v nákladech (popř. v majetku) správně podle uskutečnění plnění, závazek bude na účtu 321. Problémem je v tomto případě DPH, protože odpočet lze udělat až v roce 2021 a zaúčtování DPH v roce 2020 by tedy mělo být na jiném účtu 343 (s analytikou) než běžné DPH roku 2020 kvůli kontrole za tento rok.

2) Fakturu zapsat do závazků 2021. Do roku 2020 do VUD zapsat interní doklad časového rozlišení se zaúčtováním Má Dáti 5xx popř. jiný účet (u plátců DPH v částce bez DPH)/ Dal 383. Zaúčtování faktury v roce 2021 je Má Dáti 383 / Dal 321 a případně DPH Má Dáti 343 / Dal 321. V tomto případě bude pouze rozdíl ve vykázání pasiv v roce 2020 … závazek bude v časovém rozlišení. DPH bude zaúčtováno ve stejném roce, jako jeho odpočet v přiznání DPH.

Podle našeho daňového poradce, který se kloní spíše k variantě č. 2, není ale ani první varianta chybná.

Tisknu si uživatelskou sestavu z úč. deníku a místo částek mám ve sloupečku hvězdičky a písmo je příliš veliké. Čím to je?

Uživatelská sestava se tiskne ze seznamu (v každé agendě), a velikost písma na sestavě také vychází z velikosti písma na seznamu. U vás nastala situace, kdy jste měl zvětšený formulář, tudíž i zvětšené písmo, a to se promítlo na sestavu. Každé políčko v řádku sestavy má ale daný maximální rozměr, a pokud je v něm použito velké písmo, tak se konkrétně u částek projeví hvězdičkami, protože se do daného rozměru nevejde.

Řešení: před tiskem uživatelské sestavy zmenšete formulář na nejmenší rozměr (čili původní rozměr - výchozí velikost), a pak dejte teprve tisk sestavy. Hvězdičky vám zmizí, písmo se zmenší a celkově se vám vejde více údajů na stránku.

V programu a na tiskových sestavách je používán pojem IČO. Je to správně? Nemá být použit spíš pojem IČ?

Pojem IČO je správný. Historicky tento pojem dříve znamenal Identifikační číslo organizace, v roce 2004 byl nahrazen Identifikačním číslem a s účinností od poloviny roku 2010 bylo zákonem o základních registrech IČ nahrazeno Identifikačním číslem osoby, zkráceně IČO.

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

Platím každý měsíc zálohy na elektřinu na základě platebního kalendáře. Jak mám tuto zálohu zapsat, abych ji měl správně uvedenou v kontrolním hlášení?

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

Jsem plátcem DPH na Slovensku. Jakým způsobem vystavím fakturu v programu DUNA ÚČTO, aby mělo slovenské DPH, a mohu si potom vytisknout sestavu, podle které si mohu vyplnit výkaz DPH na Slovensko?

V programu DUNA ÚČTO si nejdříve vyplníte v Číselníku zemí u země Slovenská republika kolonku DIČ v členské zemi svým DIČ, které máte přidělené na Slovensku. Dále si v evidenci Fakturace zadáte novou fakturu – v měně EUR, pokud budete fakturovat v EUR – vyplníte si v hlavičce typ dokladu EU – registrace v členském státě a ukáže se Vám okýnko Země registrace – potvrdíte Slovenskou republiku. Dále pokračujete běžným způsobem. V řádcích faktury se Vám v kolonce DPH nabízí automaticky sazby DPH pro Slovenskou republiku, tedy 20% a 10% a výpočet částek DPH proběhne samozřejmě s těmito sazbami, bude to i vytištěné na faktuře se správnými údaji.

Jako podklad pro vyplnění slovenského přiznání k dani z přidané hodnoty můžete použít sestavu v agendě Pohledávky – Vyhodnocení fakturace s registrací EU.

Mám povinnost podávat nulové kontrolní hlášení?

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.

Po vytvoření KH DPH jsem provedl porovnání s přiznáním k DPH a vyšly mi haléřové rozdíly. Řeší se nějak rozdíly způsobené zaokrouhlením nebo je to pouze orientační a není to posuzováno jako chyba?

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Podávám dodatečné daňové přiznání. Jak vytvořím dodatečné kontrolní hlášení?

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, místo něj vytvořte následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Při tvorbě Souhrnného hlášení program upozorní, že sestava obsahuje položky, které nepatří do EU. Kde je problém?

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE

Kam mám zapsat doklad placený kartou, aby se mi pároval s bankou, a zároveň vstoupil do DPH?

Pokud máte doklad, který jste platili platební kartou, ať se jedná o fakturu nebo daňový doklad, například z hypermarketů apod., je nejlépe zapsat jej do evidence závazků, do "klasických" přijatých faktur. Takovýto doklad se páruje s bankou, a také vstupuje do přiznání DPH. Je vhodné si pro takovéto závazky zavést novou číselnou řadu, abyste jej odlišili od běžných přijatých faktur.

Lze tisknout QR kódy na dokladech?

Ano, QR kódy lze tisknout na všech vydaných fakturách a vydaných zálohových fakturách. V Nastavení fakturace existuje parametr, který při zaškrtnutí zabezpečí tisk QR kódu na každé faktuře, popř. to lze jednorázově před tiskem faktury zvolit v parametrickém tisku (tj. tisk na pravé tlačítko myši + zaškrtnete tisk QR kódu).

Chci zaplatit přijatou fakturu bankovní aplikací v mobilním telefonu pomocí QR kódu. Jak to mám udělat, když faktura od dodavatele tento QR kód neobsahuje?

Je to jednoduché. Pokud máte přijatou fakturu zapsanou v evidenci, tak na záložce Faktura kliknete myší na tlačítko   na horní ovládací liště a následně se Vám ukáže na obrazovce QR kód odpovídající údajům z faktury.

OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE

Prodejci potravinářského zboží mají povinnost od 1. května 2014 uvádět u zboží měrnou cenu. Jakým způsobem zadám měrnou jednotku do programu DUNA? A jak se mi bude tisknout na štítcích ke zboží?

V agendě Sklady a výkony – Matriční karty je na záložce Popis políčko Srovnávací množstevní jednotka (SMJ), kde si vyplníte jednak měrnou jednotku (např. kus, nebo 100 g- dle číselníku měrných jednotek), a dále Koeficient SMJ/PJ, který si zadáte ručně. Do koeficientu zadáte hodnotu, která se bude násobit základní prodejní cenou, aby výsledek odpovídal ceně za zvolenou měrnou jednotku.

Příklad:

Sýr 250g, prodejní cena 25 Kč. Na cenovce uvedeme cenu za 100g.

MJ = 100g, Koeficient = 100 / 250 = 0,4. Prodejní cena za 100g je tedy 25 * 0,4 = 10 Kč

Následně pokud budete chtít vytisknout štítky, tak si při tisku štítků na skladové kartě (klik na buton Tiskárna pravým tlačítkem myši), zaškrtnete na dialogu parametr „Jednotková cena SMJ“. Zvolíte typ štítku, který požadujete, vyberete karty, ke kterým chcete tisknout štítky, potvrdíte OK.

Při prodeji a nákupu použijete základní měrnou jednotku zásoby.

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

Webinář - Novinky 2019
Odpověď naleznete v následujícím videu:
 
https://youtu.be/SSEaLHFhEsI

 

Mohu pracovat s programem DUNA, pokud nechci používat myš?

Ano 99% operací lze ovládat z klávesnice. Existuje tedy velmi malá skupina akcí, které je potřeba inicializovat poklikem myší na ikonu.

Kromě toho má DUNA i "pravoruké ovládání", kdy nejběžnější operace (nový záznam, oprava záznamu, uložení nového/opravy záznamu, ....) zvládnete výhradně pravou rukou, a to současným stiskem pravé klávesy [CTRL] a druhé, lehce dosažitelné klávesy ([Insert], [Enter], [->], ...).

MONITORING DOKLADŮ A DAT

Je modul monitory užitečný i pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci.

Ano, rozhodně. Např. zejména pro podnikatele, kteří tvoří prodejní ceny pro každý obchodní případ znovu, Monitor dokladu je naprosto neocenitelným nástrojem. 

Při zápisu dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury, ...) máte okamžitou informaci o ziskovosti položky = řádek dokladu, nebo celého dokladu a již při pořizování dokladu můžete ceny přizpůsobovat Vámi požadované marži, ať už v % nebo v absoltní částce Kč.

Podmínkou správně vypočítaných údajů jsou reálné pořizovací ceny zásob, zapsané na skladových kartách.

Podmínkou nasazení monitorů je kompletní neomezená verze, tedy v případě podnikatelů je DUNA DE KOMPLET.

MODUL KOMUNIKACE E-SHOP

Je modul použitelný i pro komunikaci systému DUNA s jinými e-shopy?

MODUL KOMUNIKACE E-SHOP byl vyvinutý speciálně pro výměnu dat mezi EIS systémy DUNA a objednávkovým systémem dunaSHOP. Napojení na jiné e-shopy je předmětem individuálního zadání. V minulosti již bylo realizováno napojení např. na e-shopy od společnosti NetDirect.

Ordinace

Pracujeme ve verzi 2021.3 a přestaly nám fungovat eRecepty. Objeví se chyba, že "se nepodařilo ověřit funkční internet", ikdyž je připojení ok.

Došlo ke změnám v datovém rozhraní eReceptu. Ve staré verzi programu už eRecepty fungovat nebudou. Nainstalujte si, prosím, aktuální verzi programu DUNA.

Je nutné používat pro elektronický podpis receptů stejný certifikát, jako byl použit při prvotní registraci na SÚKL? Co když je po roce certifikát obnoven nebo přejdu k jiné certifikační autoritě?

Certifikát elektronického podpisu je ověřován z hlediska časové platnosti a toho, že nebyl zneplatněn, nikoliv z hlediska souladu s certifikátem použitým při registraci. Neověřuje se ani soulad se jménem předepisujícího lékaře, protože dle nařízení eIDAS lze používat v certifikátech i pseudonymy. Elektronický podpis slouží pro dohledávání a forenzní průkaznost v případě problémů. Obnovu certifikátu nebo změny vydávající certifikační autority tedy nemusíte nijak hlásit na SÚKL. Přístupové certifikáty pro SSL (tedy nikoliv pro podpis) pak vydává přímo SÚKL.

Není mi jasné, jestli když se mluví o certifikátu, tak se jedná o jiný, než kterým jsem podepsala žádost na SUKLu

Certifkáty jsou dva. Jeden je osobní kvalifikovaný (z certifikační autority, kterým se  podepisuje i žádost do SUKLu) a ten slouží pro podpis v eReceptu. Jako když ve spodní části receptu dáváte razítko a podpis. Tento certifkát slouží pro podepisování jakýchkoliv dokumentů.

Druhý certifikát, který vydává SUKL, slouží pro samotný přístup do centrálního úložiště receptů. Je určen pro  odesílání eReceptů a získání identifkátorů, které se předávají pacientovi (čárový kód nebo QR kód). Slouží tedy jen pro služby SUKLu.

Dávky pro ZP

Mám dva uživatele, doktory. Jeden den byl otevřen pro pacienta účet s výkony jedním doktorem, když jiný den vyšetří téhož pacienta druhý doktor, tak mu otevře program další účet. Nevrátí pojišťovna chybu?

Pokud chce pojišťovna v jedné dávce rozlišit jednotlivé lékaře, musí mít každý lékař pro pacienta "svůj účet", kvůli tomu je v nastavení programu i IČP lékaře. Pak je v pořádku, že v dávce budou dva účty na jednoho pacienta (ale za dva různé lékaře).

Ordinace

Není nutné pro spojení SSl CUeR povolit komunikaci na nějakých portech v firewallu?

Ano, port 443, na výstupu FW pro komunikaci se SUKL portálem je třeba umožnit aplikaci MEDIC.EXE přístup na server lekar-soap.erecept.sukl.cz. Znamená to povolit šifrovanou komunikaci pomocí HTTPS protokolu na portu 443.

Prosím o radu jak nastavit e podpis v programu. Podpis mám na kartě ČSOB přes Secure Store Card Manager.

Pokud se jedná o kvalifikovaný certifikát se soukromým klíčem, který je na Vašem PC importován do úložiště WINDOWS, pak je možné provést EXPORT tohoto certifikátu do souboru včetně soukromého klíče a tímto souborem s certifikátem pak elektronicky podepsat záznam v  chorobopise  v programu. Zatrhnete-li při prvním načtení certifikátu parametr "uložit údaje do uživatelské konfigurace", při dalším  stisknutí tlačítka   již nebude nutné zadávat cestu k certifikátu ani heslo.

Chci udělat změnu rodného čísla, protože mám zde cizince, kteří než dostanou trvalý pobyt, mají jiné rodné číslo. později ho musím změnit a nevím jak na to.

Rodné číslo je jediný údaj z osobní karty, který nezměníte přímo na kartě, ale je nutné ho měnit v  agendě HROMADNÉ - ZMĚNA RODNÉHO ČÍSLA. Program změní dané rodné číslo ve všech evidencích programu, nemusíte vy jednotlivé evidence  procházet a hledat, proto je tato akce  v  agendě "Hromadné".