MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Doporučená HW konfigurace

V následující tabulce je uvedena konfigurace PC pro provoz systémů DUNA.

Minimální systémové požadavky

 

Provoz na 1 PC nebo na 1 notebooku:

operační systém Windows 10, Windows 11 edice Professionál nebo Home
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor

1-2 GB jsou dostačující pro data i program

tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
internetové připojení pro online podporu od TILL CONSULT a napojení na portály státní správy.

 

Dvě až tři stanice, data sdílena na pracovní stanici:

Software DUNA je provozován na 2 až 3 stanicích, ty jsou propojené v sítí Peer-to-Peer, na jedné stanici je databáze, která je poskytovaná po síti.

operační systém Windows 10, Windows 11 edice Professionál.
operační paměť (RAM) 4 GB RAM a více, pro počítače vybavené SSD disky stačí 2 GB RAM.
diskový prostor min. 1 GB (závisí na objemu dat uložených v systému DUNA), dalších 16 až 32 GB pro Windows.
tiskárny inkoustové i laserové s pamětí, procesorem i v GDI provedení, pro lékařské systémy DUNA tiskárny s předním podavačem papíru pro tisk do formulářů.
síťové prostředí Ethernet karty 1 Gb/s. Všechny ostatní aktivní síťové prvky musí být 1 Gb/s. Nedoporučujeme provoz přes Wi-Fi rozhraní.

 

Tři a více stanic:

Při souběžné práci více jak tří stanic jednoznačně doporučujeme windows serverová řešení s přístupem přes RDP. Pokud budete chtít jakékoli jiné, než výše uvedená doporučená řešení, konzultujte prosím napřed s našimi technickými specialisty.

ÚČETNICTVÍ

Kam zapisovat přijaté faktury s datem uskutečnění plnění v roce 2023, ale vystavení v lednu 2024. Do starého roku 2023 nebo do nového 2024?

V zásadě jsou dvě možnosti: 1) Zapsat fakturu do závazků roku 2023, tj. zaúčtováno bude v nákladech (popř. v majetku) správně podle uskutečnění plnění, závazek bude na účtu 321. Problémem je v tomto případě DPH, protože odpočet lze udělat až v roce 2024 a zaúčtování DPH v roce 2023 by tedy mělo být na jiném účtu 343 (s analytikou) než běžné DPH roku 2023 kvůli kontrole za tento rok.

2) Fakturu zapsat do závazků 2024. Do roku 2023 do VUD zapsat interní doklad časového rozlišení se zaúčtováním Má Dáti 5xx popř. jiný účet (u plátců DPH v částce bez DPH)/ Dal 383. Zaúčtování faktury v roce 2024 je Má Dáti 383 / Dal 321 a případně DPH Má Dáti 343 / Dal 321. V tomto případě bude pouze rozdíl ve vykázání pasiv v roce 2023 … závazek bude v časovém rozlišení. DPH bude zaúčtováno ve stejném roce, jako jeho odpočet v přiznání DPH.

Podle našeho daňového poradce, který se kloní spíše k variantě č. 2, není ale ani první varianta chybná.

Tisknu si uživatelskou sestavu z účetního deníku a místo částek mám ve sloupečku hvězdičky a písmo je příliš veliké. Čím to je?

Uživatelské sestavy se tisknou v každé agendě ze záložky Seznam, a velikost písma na sestavě vychází z velikosti písma aktuálně na obrazovce na této záložce. Při maximalizaci formuláře dochází k přizpůsobování písma podle velikosti okna. U Vás nastala pravděpodobně situace, kdy jste měl zvětšený formulář, tudíž i zvětšené písmo, a to se promítlo na sestavu. Každé políčko v řádku sestavy má ale daný maximální rozměr, a pokud je v něm použito velké písmo, tak se konkrétně u částek projeví hvězdičkami, protože se do daného rozměru nevejde.

Řešení: před tiskem uživatelské sestavy zmenšete formulář na nejmenší rozměr (čili původní rozměr - výchozí velikost), a pak dejte teprve tisk sestavy. Hvězdičky Vám zmizí, písmo se zmenší a celkově se vám vejde více údajů na stránku.

Nejde mi vytisknout Rozvaha, program mi hlásí špatnou závěrku. Kde mám hledat chybu?

Nejčastější příčiny jsou tyto:

  • špatně zadané hodnoty počátečních stavů účtů - zkontrolujte v Souboru účtů pomocí ikony na horní ovládací liště "Součty", nesmí být rozdíl mezi Počátečními stavy MD a Počátečními stavy D - pokud ano, tak opravte
  • zůstatky na účtech, které nepatří do výkazů - např. účty 431, 395, 111, 131 - pokud mají zůstatek, tak proveďte úpravu účetnictví, aby ho neměly (např. přeúčtování výsledku hospodaření ze 431 na 428 apod.)
  • špatné navedení účtu do řádku výkazu - zkontrolujte si navedení jednotlivých účtů v Číselníky - Ekonomické - Účtová osnova
V Souboru účtu mám částky, které nesouhlasí s Obratovou předvahou. Kde je problém?

Soubor účtů se standardně aktualizuje při každém uložení dokladu. V některých případech, jako je souběžná práce v datech, je možné, že se Soubor účtů nezaktualizuje. Proveďte tedy aktualizaci Souboru účtů ručně pomocí ikony Přepočet obratu jednotlivých účtů. Tento přepočet doporučujeme udělat vždy, když chcete cokoliv v Souboru účtů kontrolovat.

Jak mohu v programu DUNA vystavit opravný doklad se starými sazbami DPH?

Opravný doklad vytvoříte v vydaných fakturách tak, že při vytváření nového dokladu označíte volbu "Opravný doklad" a v této nově vytvořené faktuře zaškrtnete parametr "Povolit staré sazby". Poté můžete na záložce Řádky zadávat i staré sazby DPH a program podle této sazby vypočítá správnou hodnotu DPH.

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

Platím každý měsíc zálohy na elektřinu na základě platebního kalendáře. Jak mám tuto zálohu zapsat, abych ji měl správně uvedenou v kontrolním hlášení?

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

Jsem plátcem DPH na Slovensku. Jakým způsobem vystavím fakturu v programu DUNA ÚČTO, aby mělo slovenské DPH, a mohu si potom vytisknout sestavu, podle které si mohu vyplnit výkaz DPH na Slovensko?

V programu DUNA ÚČTO můžete vystavit fakturu se sazbou daně (tzv. VAT) jiného členského státu EU. Nejdříve si vyplníte v Číselníku zemí u země Slovenská republika kolonku "DIČ v členské zemi EU" svým DIČ, které máte přidělené na Slovensku. Při vystavování faktury potom vyplníte v hlavičce typ dokladu EU – registrace v členském státě a ukáže se Vám okénko Země registrace – potvrdíte Slovenskou republiku. Dále pokračujete běžným způsobem. V řádcích faktury můžete zadávat slovenské sazby DPH, tedy 20% a 10% a výpočet částek DPH proběhne samozřejmě s těmito sazbami. Takto to bude vytištěné také na faktuře.

Slovenské přiznání k DPH software DUNA neobsahuje,ale jako podklad pro vyplnění slovenského přiznání můžete použít sestavu v agendě Pohledávky – Vyhodnocení fakturace s registrací EU.

Mám povinnost podávat nulové kontrolní hlášení?

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.

Po vytvoření KH DPH jsem provedl porovnání s přiznáním k DPH a vyšly mi haléřové rozdíly. Řeší se nějak rozdíly způsobené zaokrouhlením nebo je to pouze orientační a není to posuzováno jako chyba?

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Podávám dodatečné daňové přiznání. Jak vytvořím dodatečné kontrolní hlášení?

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, pro tento účet se vystavuje následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Při tvorbě Souhrnného hlášení program upozorní, že sestava obsahuje položky, které nepatří do EU. Kde je problém?

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.

DPH a KH po zrušení některých pracovišť Finančních úřadů

Po zrušení některých pracovišť Finančních úřadů ČR k 1.7.2023 je potřeba provést ruční změnu v software DUNA v Nastavení –> Nastavení základní konfigurace –> Údaje o firmě –> záložka Fin.úřad. Odsud se údaj o příslušném finančním úřadu načítá do přiznání k DPH a Kontrolního hlášení a od letošního roku již aplikace EPO Finanční správy hlásí neexistující finanční úřad jako závažnou chybu, která znemožňuje podání.

 

Přiznání k DPH - Krátící koeficient

Na řádku č. 52 přiznání k DPH, kde je uveden Krátící koeficient, má být uvedeno číslo 100 v případě, že firma nepoužívá krátící koeficient. Tento údaj se načítá z Nastavení –> Nastavení základní konfigurace –> Základní parametry a sazby –> záložka DPH. Pokud tam máte uvedenu číslici „1“, tak je to pravděpodobně z doby, kdy se koeficient uváděl jako desetinné číslo, max 1. Tento údaj opravte na číslici 100. Finanční úřady tuto věc v poslední době intenzivně kontrolují. 

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE

Kam mám zapsat doklad placený kartou, aby se mi pároval s bankou, a zároveň vstoupil do DPH?

Pokud máte doklad, který jste platili platební kartou, ať se jedná o fakturu nebo daňový doklad, například z hypermarketů apod., je nejlépe zapsat jej do evidence závazků, do "klasických" přijatých faktur. Takovýto doklad se páruje s bankou, a také vstupuje do přiznání DPH. Je vhodné si pro takovéto závazky zavést novou číselnou řadu, abyste jej odlišili od běžných přijatých faktur.

Lze tisknout QR kódy na dokladech?

Ano, QR kódy lze tisknout na všech vydaných fakturách a vydaných zálohových fakturách. V Nastavení fakturace existuje parametr, který při zaškrtnutí zabezpečí tisk QR kódu na každé faktuře, popř. to lze jednorázově před tiskem faktury zvolit v parametrickém tisku (tj. tisk na pravé tlačítko myši + zaškrtnete tisk QR kódu).

Chci zaplatit přijatou fakturu bankovní aplikací v mobilním telefonu pomocí QR kódu. Jak to mám udělat, když faktura od dodavatele tento QR kód neobsahuje?

Je to jednoduché. Pokud máte přijatou fakturu zapsanou v evidenci, tak na záložce Faktura kliknete myší na tlačítko   na horní ovládací liště a následně se Vám ukáže na obrazovce QR kód odpovídající údajům z faktury.

Dodavatel nám e-mailem zasílá faktury s koncovkou ISDOC, jak je lze zapsat do evidence?

ISDOC je formát elektronické fakturace, který je sjednocený v rámci ČR.a umožňuje bezpapírovou výměnu faktur, případně dalších dokladů, a jejich rychlé zpracování. Stále více je vyžadován firmami příp.veřejnou správou.

Duna umožňuje import tohoto formátu faktury od dodavatele do agendy Přijaté faktury, ale také import do agendy Vydané faktury, pokud se jedná o faktury, které vznikly v jiném systému (např. e-shopu) a patří do pohledávek.

OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE

Prodejci potravinářského zboží mají povinnost od 1. května 2014 uvádět u zboží měrnou cenu. Jakým způsobem zadám měrnou jednotku do programu DUNA? A jak se mi bude tisknout na štítcích ke zboží?

V agendě Sklady a výkony – Matriční karty je na záložce Popis políčko Srovnávací množstevní jednotka (SMJ), kde si vyplníte jednak měrnou jednotku (např. kus, nebo 100 g- dle číselníku měrných jednotek), a dále Koeficient SMJ/PJ, který si zadáte ručně. Do koeficientu zadáte hodnotu, která se bude násobit základní prodejní cenou, aby výsledek odpovídal ceně za zvolenou měrnou jednotku.

Příklad:

Sýr 250g, prodejní cena 25 Kč. Na cenovce uvedeme cenu za 100g.

MJ = 100g, Koeficient = 100 / 250 = 0,4. Prodejní cena za 100g je tedy 25 * 0,4 = 10 Kč

Následně pokud budete chtít vytisknout štítky, tak si při tisku štítků na skladové kartě (klik na buton Tiskárna pravým tlačítkem myši), zaškrtnete na dialogu parametr „Jednotková cena SMJ“. Zvolíte typ štítku, který požadujete, vyberete karty, ke kterým chcete tisknout štítky, potvrdíte OK.

Při prodeji a nákupu použijete základní měrnou jednotku zásoby.

Od 1. 1. 2021 zákon o výrobcích s ukončenou životností dává za povinnost uvádět recyklační příspěvek na daňových dokladech. Na účtenkách či fakturách tak musí být náklady za sběr a recyklaci viditelně oddělené od konečné ceny výrobku. Jak to řešit?

Je možné řešit formou tzv. Připojené skladové karty. Zavedete si jednotlivé položky např. podle ceníku příspěvků, do agendy matričních respektive skladových karet ve skupině zboží označené jako Finanční položka. Tyto pak připojíte ke skladovým kartám jako připojenou skladovou položku a to na záložce: obaly, PHE, AO, dodavatelé.  Tímto řešením budete mít recyklační příspěvek evidován na dokladu vždy jako samostatnou položku a lze i zpětně zjistit jeho pohyby.

Je možné v programu DUNA nastavit akční ceny k vybraným skladovým položkám?

Ano v obchodním číselníku Akční ceny a slevy je možné založit libovolný počet akčních cen nebo slev. U cenové akce nadefinujete platnost akce v poli Od a Do. Cenu s daní či bez DPH v CZK nebo v cizí měně nebo výši procentuální slevy pro danou položku. Tato akční cena se pak budě uplatňovat na všech obchodních dokladech počínaje nabídkou vystavenou přes agendu kasa až po fakturaci.

Jak mohu vymazat skladové položky, které již nepoužíváme?

Mazání skladových karet je možné dvěma způsoby.

Jednotlivě v evidenci Skladová karta, označíte kartu, kterou chcete smazat a stiskněte kombinaci kláves  nebo [CTRL + DELETE] či použijete ikonu „koš“ na horní liště.

Hromadně v menu Evidence skladových karet volba sklad Hromadné mazání skladových karet. Hromadné mazání skladových karet umožňuje současně i smazání souvisejících matričních karet.

MONITORING DOKLADŮ A DAT

Je modul monitory užitečný i pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci.

Ano, rozhodně. Např. zejména pro podnikatele, kteří tvoří prodejní ceny pro každý obchodní případ znovu, Monitor dokladu je naprosto neocenitelným nástrojem. 

Při zápisu dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury, ...) máte okamžitou informaci o ziskovosti položky = řádek dokladu, nebo celého dokladu a již při pořizování dokladu můžete ceny přizpůsobovat Vámi požadované marži, ať už v % nebo v absoltní částce Kč.

Podmínkou správně vypočítaných údajů jsou reálné pořizovací ceny zásob, zapsané na skladových kartách.

Podmínkou nasazení monitorů je kompletní neomezená verze, tedy v případě podnikatelů je DUNA DE KOMPLET.

MODUL KOMUNIKACE I-DATA

Je modul použitelný i pro komunikaci systému DUNA s jinými e-shopy?

MODUL KOMUNIKACE I-DATA byl vyvinutý speciálně pro výměnu dat mezi EIS systémy DUNA a objednávkovým systémem dunaSHOP. Napojení na jiné e-shopy je předmětem individuálního zadání. V minulosti již bylo realizováno napojení např. na e-shopy od společnosti NetDirect.