MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pro podání daňového přiznání existují tři různé termíny v závislosti na způsobu podání. Ti, kteří nemají povinnost od letošního roku podávat daňové přiznání elektronicky a chystají se jej podat v listinné podobě osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, mají do 3. dubna už jen pár posledních dnů.

Pro elektronické podání potom platí termín 2. května. Elektronicky musí nově podat daňové přiznání všechny OSVČ, kterým byla letos ze zákona zřízena datová schránka. Pokud za poplatníka podává přiznání daňový poradce, je termínem 3. červenec tohoto roku.

Shrnutí termínů pro podání daňového přiznání

Podání v listinné podobě 3. dubna 2023
Podání elektronicky 2. května 2023
Podání daňovým poradcem 3. července 2023

Jaké jsou sankce za nedodržení termínu?

Dle zákona začíná penále nabíhat až šestý den po stanoveném termínu, což dává poplatníkům navíc pět dní bez sankcí.

Pokud tedy podáváte daňové přiznání elektronicky do 2. května, tak do 7. května neplatíte penále, které začne nabíhat až 8. května. Penále potom činí 0,05% z vypočítané daně za každý den prodlení, případně 0,01% za každý další den prodlení z vyměřené daně pokud jste ve ztrátě. Maximální hranice je však 5% stanovené daně a nesmí přesáhnout 300 tisíc korun. Pokud by naopak vypočtené penále bylo nižší než 200 korun, nebude jej správce daně požadovat.

Jaké další sankce se pojí s podáním daňového přiznání?

Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, je minimální pokuta 500 korun.
Pozdní zaplacení vyměřené daně znamená pokutu, která se vypočítává z repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Takto je vypočítaný úrok za každý den prodlení.
Pokud přiznáte nižší daň, než je ta skutečná, zaplatíte na sankcích 20% z doměřené daně a navíc úroky za pozdní úhradu daně.
Pokud dojde k nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247), může pokuta činit až 50 tisíc korun.

« zpět na přehled novinek