MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Jste-li rodiče, můžete si výrazně snížit daň z příjmů, nebo dokonce získat nárok na výplatu daňového bonusu. Sice konsolidační balíček některé daňové slevy omezil nebo dokonce zrušil, daňové zvýhodnění na děti zůstalo beze změn. O slevu mohou žádat jak OSVČ, tak i zaměstnanci, včetně těch pracujících na DPP a DPČ.

Slevou na dani si můžete snížit výši již vypočtené daně z příjmů. Můžete si s ní dokonce snížit daň až do záporných hodnot, čímž vám vznikne nárok na vyplacení daňového bonusu finančním úřadem.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit na každé vyživované dítě do 18 let věku žijící ve společné domácnosti s plátcem daně z příjmů fyzických osob. Slevu můžete uplatnit také na dítě ve věku 18-26 let, pokud dítě prezenčně studuje nebo kvůli zdravotnímu stavu nemůže studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost. Dítěti ve věku 18-26 let ale zároveň nemůže být přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Daňové zvýhodnění můžete čerpat za vlastní dítě, osvojence, dítě v péči nahrazující péči rodičů; dítě, které nabylo plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů; vnuka, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Za vyživované dítě poplatníka se nepovažuje dítě nesezdaného druha/družky, byť žije s dítětem ve společné domácnosti.

Výše slevy zůstává nezměněná:

15 204 Kč ročně za první dítě, 22 320 Kč ročně za druhé dítě a 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě.

Pokud má dítě průkaz ZTP/P, výše slevy se dvojnásobí.

Zákon neurčuje, v jakém pořadí musíte děti uvádět. Pokud tedy máte např. 3 děti a nejstarší z nich je držitelem průkazu ZTP/P, uveďte jej jako poslední a získáte nejvyšší možný daňový bonus.

Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit za každý kalendářní měsíc, v němž dítě splňovalo podmínky alespoň část měsíce.

Slevu na dani na dítě a případný daňový bonus může uplatnit pouze jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Je možné, že každý z rodičů uplatní zvýhodnění na jedno dítě z více dětí, nebo si jeden rodič uplatní bonus na všechny děti. V případě rozvedených rodičů nárok uplatňuje ten rodič, který má dítě ve výlučné péči bez ohledu na rozsah styku s druhým z rodičů. V případě společné nebo střídavé péče se musí rodiče domluvit, který z nich bude zvýhodnění uplatňovat nebo si slevu rozdělit po 6 měsících. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. Rodič musí mít úhrn příjmů za kalendářní měsíc ve výši alespoň 9 450 Kč měsíčně u zaměstnanců, resp. 113 400 Kč ročně u OSVČ. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy z kapitálu a pronájmu, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Nárok na daňový bonus nemají dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pobírající starobní důchod a osoby, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Pokud ani jeden z rodičů podmínky nesplňuje, může daňový bonus na dítě pobírat i prarodič dítěte, který dané podmínky splňuje. Také OSVČ v paušálním režimu nárok na slevy na dani nemají. OSVČ, které uplatňují paušální výdaje, nárok na daňový bonus mají bez omezení.

Letos je ještě možné uplatnit také slevu na dani pro dítě umístěné v předškolním zařízení, tzv. školkovné v maximální výši 17 300 Kč. Skutečná částka závisí na sumě potvrzené školkou.

« zpět na přehled novinek