MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

K podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob zbývá už jen pár dní. Konkrétně je nutné daňové přiznání podat do 3. dubna 2017. Přehledně vysvětlíme, jak bez stresu podat daňové přiznání, jaké slevy lze uplatnit a na co při vyplňování nezapomenout.

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Daňové přiznání z příjmů za rok 2016 podávají jak fyzické, tak i právnické osoby, jejichž roční hrubý příjem přesáhl patnáct tisíc korun. Do tohoto příjmů se řadí nejen příjmy z podnikání, ale také příjmy z vedlejších činností (včetně případného zaměstnání), pronájmů i prodeje nemovitých i movitých věcí nebo výhry a příjmy z kapitálových výnosů.

Termíny podání

Termín pro podání daňového přiznání je do konce března, respektive do pondělí 3. dubna 2017. Tento termín platí i pro úhradu daně z příjmů. „S úhradou za žádných okolností neotálejte. Finanční správa považuje datum úhrady daně v den, kdy byly finance připsány na účet. V poslední den termínu je proto vhodné daň uhradit přímo na pokladně finančního úřadu,“ říká za společnost TILL CONSULT Iva Přikrylová.

„Pokud je přípravou daňového přiznání pověřen daňový poradce, nebo pokud má plátce stanovený finanční audit, je termín podání prodloužen o tři měsíce. Tedy do 3. července 2017,“ dodává Iva Přikrylová. Plátci, kteří využívají služby daňových poradců, musí tuto skutečnost nejpozději do 3. dubna finančnímu úřadu odevzdat plnou moc, která opravňuje finančního poradce k vyplnění daňového přiznání.

Jak podat daňové přiznání z příjmů?

Pro většinu plátců je nejběžnějším způsobem podání daňového přiznání osobní doručení růžového formuláře na podatelnu finančního úřadu. Tato forma v posledních letech prochází změnami. Osoby, které mají zřízenou datovou schránku, jsou povinny podávat přiznání právě prostřednictvím datové schránky.

„V případě nesplnění této povinnosti hrozí minimálně dvoutisícová pokuta. Finanční postih může být ve výši až padesáti tisíc korun. Tato sankce hrozí plátcům v případě, pokud finanční správa rozhodne, že plátce nepodáním přiznání elektronickou cestou výrazně ztěžuje finančnímu úřadu práci,“ vysvětluje Iva Přikrylová ze společnosti TILL CONSULT, která stojí za vývojem účetních programů DUNA.

Za prodlení hrozí sankce

Finanční správa za neplnění povinností při podání daňového přiznání uděluje sankce. Při prodlení podání daňového přiznání o 5 dní žádné sankce nehrozí. U delšího prodlení jsou dány sankce ve výši 0,05 % ze zaplacené daně za každý den. Případně 0,01 % z daňové ztráty. Maximální výše postihu je limitována pěti procenty z daně nebo 300 000 Kč.

Nepodání daňového přiznání je postihováno pokutou od 500 Kč. Zpožděná úhrada daně je sankciována sazbou 14,05 % z výše daně za rok. Denně se tak penále z prodlení pohybuje ve výši několika promile.

Změny v daňovém přiznání pro rok 2016

Oproti minulému roku došlo v letošním daňovém přiznání pouze k několika málo změnám. Ty nejdůležitější stručně představíme.

Elektronická evidence tržeb

Plátci, kteří se v roce 2016 připojili k první fázi EET, mohou využít slevu na dani. Její maximální výše činí 5 000 Kč. Sleva se uplatňuje v řádku 69b a to pouze do hodnoty, která neovlivní výslednou částku daně do záporné hodnoty.

Solidární daň

Plátci, jejichž hrubý roční příjem v roce 2016 přesáhl 1 296 288 Kč, jsou povinni zaplatit solidární daň ve výši 7 % z příjmů nad tuto částku. Solidární zvýšení daně naleznete v řádku 59.

Výdajový paušál bez slevy na děti či manželku

V případě uplatnění výdajů paušálem letos ještě nelze využít slevu na vyživovanou manželku/manžela, ani využít slevu na dítě.

Slevy na děti

Obecně se slevy na děti tento rok opět zvýšily. Na jednoho potomka lze měsíčně uplatnit zvýhodnění 1 117 Kč. U druhého dítěte je sleva 1 417 Kč. U dalších dětí 1 717 Kč. Maximálně však lze ročně uplatnit daňový bonus 60 300 Kč.

Školkovné

Rodiče, kteří hradí předškolní docházku dětí do dětských skupin nebo mateřských škol mohou od loňského roku uplatnit slevu na dani v podobě školkovného. To činí až 9 900 Kč za každé dítě.

« zpět na přehled novinek