MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V předchozím článku jsme se zaměřili na zálohy na zdravotní pojištění, uvedli si nejdůležitější informace k možnosti snížení záloh a zmínili situace, kdy se zálohy na zdravotní pojištění platit nemusí. Nyní se pro změnu budeme věnovat zálohám na pojištění sociální. Jak a kdy tedy může OSVČ zažádat o snížení záloh a kdy se zálohy platit nemusí?

Minimální zálohy

Minimální měsíční záloha při hlavní činnosti je pro tento rok 2 841 korun, což je o 253 korun více než v roce 2021. Minimální záloha pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je 1 137 korun. Nová výše záloh platí od měsíce odevzdání přehledu za předchozí rok.

 

Kdo neplatí měsíční zálohy na zdravotní pojištění?

Jak dosáhnout snížení záloh?

O snížení záloh je možné požádat taktéž formou podání žádosti na předepsaném formuláři, přičemž opět musíte splnit podmínku poklesu průměrného měsíčního zisku v daném roce minimálně o třetinu oproti průměrnému měsíčnímu zisku za rok předchozí.

(Přesně formulováno: „OSVČ může požádat o snížení záloh, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1.ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.“)

« zpět na přehled novinek