MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Od roku 2022 neplatí povinnost platit silniční daň z osobních automobilů. Daň byla zrušena zpětně, z tohoto důvodu řada poplatníků zálohy zaplatila i v loňském roce. Nejste to i vy?

Silniční daň už se z osobních automobilů neplatí

V červenci loňského roku nabyla účinnosti novela zákona o silniční dani, jež zrušila silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Vedle zrušení silniční daně pro taková vozidla se snížila i silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, u nichž se sazby silniční daně přiblížily evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě.

Jelikož ke zrušení daně došlo se zpětnou platností od 1. ledna 2022, mnozí podnikatelé ještě zálohy uhradili. Podle finanční správy, na silniční dani v současnosti eviduje přeplatky ve výši 635 milionů korun. Úřady proto vyzývají podnikatele, aby si zkontrolovali, zda nemají na dani přeplatek a případně požádali o jeho vrácení.

“Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny pouze na základě žádosti o vrácení přeplatku podané u místně příslušného finančního úřadu. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti činí 30 dní. Upozorňujeme, že pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, popř. finanční úřad jej nepoužije na úhradu nedoplatku na jiné dani, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu,” upřesňuje finanční správa na svém webu.

Jak zjistit, zda máte přeplatek

Zda i vy si můžete zažádat o vrácení přeplatku, zjistíte v Online finančním úřadě, do kterého se můžete přihlásit například prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky. Informace o přeplatku vám sdělí i místně příslušný finanční úřad. Samotnou žádost o vrácení přeplatku můžete vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy ČR.

« zpět na přehled novinek