MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nový kompenzační program, který se jmenuje COVID- Nepokryté náklady. Dle MPO se jedná o podporu společnostem, která není zacílená na konkrétní sektor, formu vlastnictví ani počet zaměstnanců.

Maximální podpora z tohoto programu činí 60% nepokrytých nákladů společnosti. Podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu potom mohou žádat náhradu nepokrytých nákladů do výše 40%.

Pomyslný strop je potom částka 40 milionů korun. COVID- Nepokryté náklady lze kombinovat s programem antivirus. Podmínky žádosti můžete zjistit na stránkách MPO.

 

Chystáte se žádat o příspěvek z programu COVID- Nepokryté náklady? Jednou z podmínek je sestavení takzvané mezitimní závěrky, která má dokázat, že podnik opravdu zaznamenal ztrátu.

 

Co je to účetní závěrka?

Součástí každé účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha. V některých případech se odevzdává také přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Druhy účetní závěrky

 

Mezitimní účetní závěrka většinou slouží k interním účelům dané společnosti a zajišťuje aktuální informace o fungování účetní jednotky. Tento typ účetní závěrky může být také požadován při žádosti o bankovní úvěr nebo při výplatě záloh podílů na zisku. Nyní ji budete potřebovat i k podání žádosti o podporu COVID- Nepokryté náklady.

 

Základní informace:

Mezitimní závěrku a její náležitosti upravuje Interpretace I-31.
Účetní jednotka nemá povinnost uzavřít účetní knihy.
Inventarizace se provádí pouze pro účely vyjádření ocenění.
Náklady a výnosy k danému období jsou vyčísleny poměrem.

« zpět na přehled novinek