MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Prezident České republiky Petr Pavel podepsal návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Dlužíte-li na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, můžete se dluhu zbavit během Daňového milostivého léta.

Pro odpuštění dluhů, bude důležité dodržet termín od 1. července do 30. listopadu 2023, kdy bude možné zažádat o mimořádné odpuštění nebo zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, spravovaných orgány Finanční a Celní správy ČR, ve výjimečných případech i Ministerstvem financí ČR. Jedná se o příslušenství daně, nebo-li úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů za podmínky, že fyzické osoby podají žádost a uhradí jistinu – původní částku vzniklou do 30. září 2022 v průběhu rozhodného období.

Máte-li jednotlivý nedoplatek vyšší než 5000 Kč, bude vám umožňeno uhradit jistinu ve čtyřech pevně daných splátkách do sedmnácti měsíců od 1. července 2023. Po splacení jistiny dojde k odpuštění příslušenství pouze na základě samotné žádosti.

Jako fyzické a právnické osoby budete moci také požádat o mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství, a to bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství v jednotlivé výši do 200 korun, které vznikly do 30. září 2022. Podmínkou je, že celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 korun. Takové nedoplatky zaniknou automaticky bez žádosti, a to 1. července 2023. Podobný návrh milostivého léta vláda schválila i pro oblast nedoplatků na sociálním pojištění.

« zpět na přehled novinek