MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Jaké jsou nejdůležitější změny v účetnictví, které by podnikatelům mohla přinést novela zákona v roce 2024? Zatím samozřejmě není nic jisté, protože ke zmíněné novele zatím neznáme stanovisko vlády a čeká ji ještě dlouhý schvalovací proces. Přesto je však dobré vědět, na co se připravit.

Některé změny jsou diskutovány již delší dobu, ale zatím se nikdy nepodařilo navrhnout je v takové podobě, aby byly i realizovány. Novela by měla přinést zcela novou koncepci chápání účetnictví jako služby lidem z vnějšku, kteří si chtějí udělat názor na danou účetní jednotku a důraz je tedy kladen spíš na účetní výkazy, které novela řeší hned v prvních paragrafech. Dosud bylo nejdůležitější víc vedení účetnictví jako takové a šlo spíš o zachycení činnosti účetní jednotky pro účely kontroly.

Novela se soustředí i na přesnější definování pojmů jako jsou aktiva a pasiva, náklady a výnosy, vlastní kapitál podmíněná aktiva a podmíněné dluhy. Nejde o to, že by se definice těchto pojmů úplně změnila, ale bude přesnější a dojde také k definování pojmů nových. Podnikatelský svět se totiž mění a je potřeba na to v zákoně myslet. Například závazky by se od příštího roku mohly nazývat „dluhy“ a budou mezi ně patřit i rezervy a časové rozlišení pasiv, které již nebudou nadále „cizí zdroje“.

Předpokládaný termín nabytí účinnosti této novely je 1. ledna 2024.

3 nejdůležitější změny

1. Asi nejradikálnější změnou je, že novela zákona by fyzickým osobám přinesla naprostou dobrovolnost vedení účetnictví (bez ohledu na obrat).

2. Další změnou jsou kritéria pro povinný audit. Zde jsou však dvě navrhované varianty.

3. Důležitou změnou je i možnost vedení účetnictví a výkazů v cizí měně, pokud jde o měnu v níž daná účetní jednotka převážně účtuje.

« zpět na přehled novinek