MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

K prvnímu září tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o DPH č. 343/2020, která doplňuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.Z důvodu průtahů v legislativním procesu se nepodařilo provést odpovídající novelu zákona k 1. 1. 2020, daňové subjekty však mohly od prvního dne tohoto roku dobrovolně postupovat podle směrnice 2006/112/ES Rady EU, která nabyla účinnosti 28. listopadu 2006 a upravuje společný systém DPH. Od 1.9. 2020 již nelze postupovat dle zmíněné směrnice, jelikož změny byly novelou transportovány přímo do zákona o DPH. Odloženou účinnost má pouze část, která se týká změn uplatňování DPH při poskytování cestovních služeb, která vejde v platnost k 1. 1. 2022.

Jaké změny novela přináší?

Novela se dotýká především dvou hlavních oblastí.

1. První oblastí je harmonizace a simplifikace pravidel při obchodování se zbožím mezi členskými státy.

            Odběratel již nemusí „samovyměřovat“ DPH z celé dodávky, ale pouze na základě jednotlivých vyskladnění.

            Pokud přepravu zařizuje prostředník, je přeprava alokována k první dodávce. Pokud je však „prostřední osoba“ registrována ve státě dodavatele, potom je přeprava alokována ke druhé dodávce a zmíněná první dodávka se bere jako lokální dodání.

Novela stanovuje kombinaci důkazních prostředků, kterými může prodávající prokázat, kam bylo zboží přepraveno.

Pokud dodavatel nemá k dispozici DIČ odběratele, podléhá dodávka zboží české DPH. Další podmínkou pro osvobození od české DPH je vykázání dodávky zboží v souhrnném hlášení.

2. Druhou oblastí jsou dříve zmíněné věcné změny týkající se DPH u zvláštního režimu pro cestovní službu, které však mají odloženou účinnost. Této tematice se tedy budeme věnovat v jednom z budoucích článků.

« zpět na přehled novinek