MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Nedávno schválený konsolidační balíček přináší významná opatření v oblasti daňových slev a osvobození od daně. Změny se týkají těch úlev, které jsou běžně využívány při placení daní. Některé budou omezeny, jiné zcela zrušeny.

Opatření týkající se daňových slev

1. Sleva na manžela/manželku bude omezena

Jednou z hlavních změn je omezení slevy na manželku/manžela, která nyní činí 24 840 korun. Tato sleva se vztahuje na manželku, manžela či registrovaného partnera, který žije s poplatníkem ve společné domácnosti a zároveň nemá příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Nově by si tuto slevu mohl odečíst jen poplatník, jehož protějšek by splňoval výše uvedené podmínky, ovšem přibývá podmínka péče o dítě do tří let.

2. Sleva na studenta bude zrušena

Sleva na studenta, která nyní činí 4 020 korun by měla být zcela zrušena. Ta se vztahovala na poplatníky do věku 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, případně do věku 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole.

3.Školkovné bude zrušeno

Úplné zrušení se týká také slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení. Argumentem pro tuto změnu je domněnka, že školkovné nejvíce využívají střední a vyšší příjmové skupiny, zatímco nižší příjmové skupiny s nízkým základem daně z této výhody nemají prospěch.

Další změny a opatření, která můžeme očekávat

Kromě daňových slev přinese balíček vládních opatření i změny, omezení a zrušení týkající se výjimek a osvobození, což ovlivní výši daní, které budeme muset platit.

1. Můžeme očekávat například zrušení osvobození:     

2.Změny zasáhnou i naftu

Vládní konsolidační balíček je rozsáhlý a obsahuje ještě mnohé další změny. Pro přehlednost jsme uvedli jen ty nejvýznamnější. 

« zpět na přehled novinek