Účetní blog

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení DPH

Jedním z velkých strašáků novely zákona o DPH je bezpochyby zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení a s ním související tvrdé sankce za nepodání hlášení v termínu.

Pouze několik dní od platnosti této novely navrhl ministr financí Andrej Babiš změnu v zákoně, která zmírňuje tyto sankce a prodlužuje lhůty spojené s kontrolním hlášením. „Původní návrh byl příliš přísný a my chceme dosáhnout určité flexibility, aby mohl správce daně prominout pokuty v odůvodněných případech. Proto nyní přicházíme s tímto kompromisem,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš.

Zjednodušeně by měly nové sankce a lhůty spojené s podáváním kontrolního hlášení vypadat takto:

  • Pokuta 1 000,- Kč za pozdní podání hlášení bude jednou za kalendářní rok plátci automaticky prominuta, pokud tedy sám svou chybu napraví, aniž by ho správce daně musel vyzvat.
  • Pokuty za nepodání v pevné výši 10 000,- Kč, 30 000,- Kč a 50 000,- Kč bude možné z ospravedlnitelných důvodů prominout.
  • Lhůta pro reakci plátce DPH na výzvu finančního úřadu k odstranění pochybností v podaném kontrolním hlášení se z 5 kalendářních dnů mění na 5 pracovních dnů. Plátci tak získají více času na reakci v případě pochybností či nesrovnalostí v kontrolním hlášení. Vzhledem k počítání lhůty to bude vždy minimálně jeden týden.

Vláda tento návrh na svém zasedání již schválila, a pokud se podaří urychlit schvalování novely v parlamentu, měla by být účinná od 1. června 2016. Tato úprava by se ovšem měla vztahovat i na sankce, které nastanou před tímto datem.

Zda povede toto zmírnění sankcí ke snížení obav plátců z podávání kontrolního hlášení, ukáže čas. Pokud ovšem pracujete v našem ekonomickém software DUNA pro rok 2016, nemusíte mít z kontrolního hlášení strach. Naše účetní programy jsou již na podání kontrolního hlášení připraveny. Abychom Vám práci ještě více zjednodušili, tak Vám v nejbližší době ještě přidáme možnost kontroly kontrolního hlášení na řádky přiznání k DPH.
« zpět na přehled článků
X