Zisk

Kladný výsledek hospodaření. Počítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Dosahování zisku je jeden z cílů fungování podniků a firem.

Můžeme rozlišovat zisk:

  • účetní - kladný výsledek hospodaření (záporným je pak ztráta)
  • ekonomický - je rozdílem mezi celkovým příjmem (výnosem) a ekonomickými náklady; často se lze setkat s tvrzením, že firmy dosahují nulového ekonomického zisku.

Další účetní pojmy

X