MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Daňový doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Dobropis je vlastně faktura se záporným znaménkem. Ke vzniku dobropisu dochází např. na základě reklamace odběratele nebo zjištění či rozhodnutí dodavatele dochází ke snížení celkové částky.

Nyní se používá výraz "opravný daňový doklad". 

Další účetní pojmy