Souvztažné účty

Rozumíme dva nebo více účtů, na které dochází k zápisu účetního případu. Tyto účty musí odpovídat obsahu účetního případu, musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl smysl a co nejlépe zachycoval účetní operaci. Vlastní zápis účetního případu musí být formálně a věcně správný.

Tři pravidla:

  • Účtuje se na různé – tedy souvztažné účty
  • Na těchto různých účtech se účtuje na různých stranách, tj. na jednom účtu na straně Má dáti, na druhém účtu na straně Dal
  • Částky, které se zaúčtují na těchto různých účtech a na jejich různých stranách, musí být shodné

Další účetní pojmy

X