MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Z účetního hlediska jsou to zdroje, které kryjí majetek neboli pasiva. Obecně je kapitál používán k nákupu vstupů podniku potřebných k dosažení jeho výstupů. Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředky, peníze a jejich formy (cenné papíry, např. akcie), někdy i patenty, licence, jež jsou uplatněny v ekonomice a přinášejí svému vlastníkovi zisk (ve formě úroků, podílu na zisku apod.)

Další účetní pojmy