Souhrnné hlášení

Formulář podávaný správci daně, ve kterém plátce daně informujeme o zdanitelných plněních, která udělal se subjekty z jiných států EU. Slouží jednotlivým členským státům EU ke kontrole toho, zda poskytnuté plnění bylo v rámci EU zdaněno.

Souhrné hlášení je plátce povinen podat, pokud:

  • dodal zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě EU
  • přemístil obchodní majetek do jiného členského státu EU

Další účetní pojmy

X