MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Rozdíl, vznikající u majetku (obvykle pohledávek nebo peněžních prostředků v cizí měně) a závazků vůči zahraničním partnerům v důsledku povinnosti vést účetnictví v české měně - při pohybu kurzu domácí měny k měně cizí se hodnota těchto aktiv nebo pasiv mění. Můžeme je členit podle období vzniku (v průběhu účetního období, k rozvahovému dni) nebo podle charakteru (zisk a ztráta).

Další účetní pojmy