MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Povinnost dlužníka uhradit dlužnou částku věřiteli. Protistranou je pohledávka ve stejné výši.

Závazky členíme z časového pohledu na dlouhodobé a krátkodobé, přičemž hranicí pro zařazení závazku do jedné či druhé skupiny je 1 rok – jakožto splatnost závazku ode dne jeho vzniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu (např.: dodavateli). Závazky se též označují i jako dluhy.

Další účetní pojmy